Ja, stuur me STAP-alerts

Ontvang nieuws over STAP en de STAP-aanvraag mogelijkheden per e-mail. Afmelden kan altijd, met één klik.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

Dit e-mailadres is al geregistreerd
Ontvang berichten en het laatste nieuws over STAP per e-mail

Dit is je keuze:

HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie specialisatie Controlling - 4 jaar - Zaterdag

HBO Bachelor
Klassikaal
48maanden
Za. 23 sept. 2023 (of 1 andere opties )
Amsterdam (of 6 andere opties )
Markus Verbeek Praehep
(-)
€ 29345,70
Originele prijs voor aftrek STAP: € 30345,70
Originele prijs voor aftrek STAP: € 30345,70
Algemeen
Programma
Diploma
Kostenoverzicht
HBO Bachelor
Klassikaal
48maanden
Za. 23 sept. 2023
Amsterdam (of 5 andere opties)
Markus Verbeek Praehep
sra-like
Deze keuze bewaren? Klik op het hartje!
icon
return

Terug

close

Algemeen

Introductie

Heb je ambitie en wil je je binnen het financieel-economisch werkgebied verder ontwikkelen op HBO-niveau? Of ben je geïnteresseerd in controlling en wil je je hierin verdiepen? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Omschrijving

Wil je een carrière als financieel manager, controller of consultant? Dan is deze erkende Bacheloropleiding, gespecialiseerd op controlling geschikt voor jou! Onder leiding van docenten uit de praktijk word je ook uitstekend opgeleid tot officieel erkend Bachelor of Science (BSc). Met dit officiële getuigschrift toon je aan dat je de specialist bent in bedrijfsadministratie en informatievoorziening, zowel in het mkb als bij grotere organisaties.

Opleidingskenmerk(en)

HBO Bachelor

Toelating

Je kunt aan deze HBO Bacheloropleiding deelnemen met een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Ben je niet in het bezit van een van deze diploma’s en ben je minimaal 21 jaar? Dan kun je instromen op basis van de 21+ regeling van Markus Verbeek Praehep.

Enige voorkennis van de basisprincipes van boekhouden is gewenst wanneer je start met de inleidende module Moderne Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie in fase 1. Je kunt je kennis testen met de Moderne Bedrijfsadministratie-tool op onze website. Als je score hoger is dan 80%, is je voorkennis voldoende. Indien je niet beschikt over voldoende voorkennis, adviseren wij je de 2-daagse opleiding Inleiding Boekhouden voor Moderne Bedrijfsadministratie te volgen.

Als je het diploma Moderne Bedrijfsadministratie al hebt, dan doorloop je een verkort programma. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor meer informatie.

Programma

Rooster

4 fasen

Leerplan

Fase 1

 • Mod. Bedr. Bedrijfsadministratie 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Inrichten van de boekhouding
  • Uitgangspunten van financiële administratie
  • Budgettering en administratie
  • Projectadministratie en resultaatberekening per project
  • Journaliseren van financiële feiten
 • Mod. Bedr. Belastingwetgeving 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Inkomsten- en loonbelasting
  • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
  • Omzetbelasting
 • Mod. Bedr. Financiering 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Investeringsselectie
  • Vermogensbehoefte bepalen
  • Analyse van de jaarrekening: kengetallen
  • Interne en externe verslaggeving
  • Opstellen van een balans
 • Mod. Bedr. Kostencalculatie 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Kostensoorten en kostenverbijzonderingsmethoden
  • Kostenbudgettering en -bewaking
  • Kostprijs- en capaciteitsberekeningen
  • Optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken
 • Financial accounting 1 8 EC

  (10 bijeenkomsten)

  • Functies externe verslaggeving
  • Jaarrekening en effecten op stakeholders
  • Richtlijnen voor financiële verslaggeving (RJ, RJk, BW2 en IFRS)
  • Toepassen richtlijnen financiële verslaggeving (balans, winst- en verliesrekening)
  • Waardebegrippen en schattingselementen
  • Verslaggeving beoordelen voor een nv, bv of kleine vennootschap
  • Kapitaalbescherming
  • Duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag
 • Data science en onderzoek 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Basis uitgangspunten statistiek
  • Schattingen en steekproeven
  • Begrijpen van statistische analyses
  • Relevantie big data
  • Data science met software
  • Statistiek en manipulatie
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
Fase 2
 • Jaarrekening en Consolidatie 12 EC

  (10 bijeenkomsten)

  • Interne en externe verslaggeving
  • Kostprijs, budgettering en verschillenanalyse
  • Bijzondere transacties en gebeurtenissen: onderhanden projecten, leasecontracten, pensioenen, optiebeloningen, financiële instrumenten
  • Kasstroomoverzichten
  • Commercieel, fiscale jaarrekening en belastinglatenties
  • Deelnemingen, fusies en overnames
  • Consolidatie, geconsolideerde jaarrekening
 • Management accounting & control 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Financiële en niet-financiële accountingmaatstaven
  • Prestatiemaatstaven
  • Prestatiemeetsystemen personeel
  • Type budget en realisatie budget
  • Organisatiestrategie en het managementaccounting- en controlsysteem
  • Data-analysetechnieken
  • Kostenobjecten en kostenmodellen
 • Adviesvaardigheden 8 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Adviesrollen en adviesrelaties
  • Kwaliteiten van een adviseur
  • Fases in het adviesproces
  • Gespreks- en luistervaardigheden
  • Herkennen van en omgaan met weerstand
  • Eigen adviesstijl
  • Beïnvloedingsstrategie
  • Draagvlak en borging van adviezen
  • Motiverende gespreksvoering
 • Belastingrecht 2 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Inkomsten- en vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonheffingen
  • Formeel belastingrecht
  • Kritisch checken van fiscale aangiften
  • Dividendbelasting
  • Erf- en schenkbelasting
  • Fiscale strategie en ethiek
  • Internationaal belastingrecht
 • Internal control & accounting information systems 1 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Basisbeginselen AO/IB
  • Typologieën
  • Risicomanagement en -beheersing
  • Analyse van informatiebehoeften van een organisatie
  • Beoordeling van betrouwbare en relevante informatie
  • Onderkennen preventieve en repressieve interne beheersingsmaatregelen
  • Soft controls
  • Signaleren gevolgen van veranderingen binnen de IT
  • IT-controls ontwerpen
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 10 EC
Fase 3
 • Internal auditing 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Ontwikkelingen in en rondom organisaties
  • De waarde van internal auditing
  • Structuur en inrichtingsvoorwaarden
  • Management- en planningscyclus
  • Fasering van de internal audit
  • Oordeelsvorming
  • Rol van de controller en de internal auditfunctie
  • Public auditing en auditvormen
  • Financiële audit uitvoeren
 • Strategie, leiderschap en organisatie 1 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • (Formuleren) Missie en ondernemingsstrategie
  • Ondernemingsstrategie in relatie tot het doel van de organisatie
  • Bedrijfsrisico’s analyseren vanuit de ondernemingsstrategie
  • Handelingen bestuur beoordelen aan ondernemingsbelang
  • Persoonlijkheid bestuurder en stijlen van leidinggeven
  • Bedrijfseconomische modellen
  • Cultuur en personeelsbeleid
  • Corporate governance
 • Recht 12 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Inleiding Nederlands rechtsysteem (bestuursrecht), Europees recht en internationale juridische systemen
  • Inleiding burgerlijk procesrecht
  • Vermogensrecht, goederen- en verbintenissenrecht
  • Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Faillissementsrecht
  • Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht
  • Corporate governance
 • Internal control & accounting information systems 2 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Analyse en rapportagetools (zoals XBRL en SBR)
  • Moderne data-analysetechnieken
  • Business process management
  • Systeemontwikkeling- en analysetechnieken
  • Voorstel formuleren over verbeteringen in de AO/IB
  • Rapporteren (zoals in een “in control statement”)
  • Corporate governance
  • Bedrijfsethiek en soft controls
 • Financiering 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Ontwerpen van een financieringsvoorstel
  • Investeringsbeslissingen
  • Werkkapitaalbeheer
  • Financiële positie en strategie beoordelen
  • Financiële instrumenten en markten
  • Beheersing financiële risico’s
  • Treasurymanagement
  • Structuur corporate governance
  • Behavioural finance
 • Werken aan de digitale transitie 4 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Praktische kennismaking met data science
  • Database fundamentals, datamanagement
  • Hoe stel ik de juiste vragen aan de database om de gegevens eruit te krijgen
  • Relaties tussen data en conclusies
  • Datavisualisatie
  • BI tools
  • Praktische kennismaking met robotisering
  • Identificering van processen die gerobotiseerd kunnen worden
  • Een kennismaking met de techniek
  • Praktische kennismaking met artificial intelligence
  • Toepasbaarheid AI
  • Een kennismaking met de techniek
  • Overige technologische ontwikkelingen
  • Hoe worden en zijn deze technieken toe te passen binnen je sector en binnen je organisatie
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
Fase 4
 • Business control 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Doelstellingen bedrijf in relatie tot financiering
  • Accounting- en controlsysteem en organisatiestrategie
  • Financiële en interne beheersing
  • Integrale controlmodellen
  • Kritische succesfactoren
  • Ontwerpen prestatiemeetsysteem
  • Opstellen beslisinformatie
  • Data-analyse en besluitvorming
  • Werkterrein van treasurymanagement
  • De controller en de financiële functie
  • Reden van control in organisaties
  • Winstgevendheid
 • Algemene economie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Macro- en micro-economie
  • Markten en concurrentie
  • Monetaire economie
  • Vermogensmarkten
  • Renterisico en rentebeleid
  • Toezicht bank- en verzekeringswezen
  • Internationale economie en valutamarkten
  • Internationale samenwerking
 • Plan van aanpak afstuderen 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Planmatige aanpak
  • Inkaderen van vraagstukken
  • Methodisch en systematisch werken
  • Selecteren en structureren van informatie
  • Objectiveren en conclusies trekken
  • Timemanagementvaardigheden
  • Praktische rapportagevaardigheden
 • Praktijkprogramma 20 EC
 • Afstudeeropdracht 20 EC
Afstuderen

De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens je hele Bacheloropleiding werk je aan onderdelen die je in je portfolio samenbrengt. Daarnaast werk je aan een afstudeeropdracht in de vorm van een praktisch toepasbaar advies.

Diploma

Diploma

Kostenoverzicht

Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 30345,70
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 29345,70
Komt in aanmerking voor STAP-budget € 28383,70
Collegegeld € 16600,00
Studiemateriaal € 2866,70
Examenkosten € 8717,00
Coachen € 200,00
Niet vergoed door STAP-budget € 1962,00

Arrangementen (Lunch)

€ 1962,00
back Terug
close

Kies je startdatum:

Za. 23 sept. 2023, Amsterdam

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Za. 23 sept. 2023, Den Haag

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Za. 23 sept. 2023, Eindhoven

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Za. 23 sept. 2023, Rotterdam

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Za. 23 sept. 2023, Utrecht

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Za. 23 sept. 2023, Zwolle

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Kostenoverzicht

Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 30345,70
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 29345,70
Komt in aanmerking voor STAP-budget € 28383,70
Collegegeld € 16600,00
Studiemateriaal € 2866,70
Examenkosten € 8717,00
Coachen € 200,00
Niet vergoed door STAP-budget € 1962,00

Arrangementen (Lunch)

€ 1962,00
return

Terug

Download PDF

close
close
pdf

Ja, stuur mij een PDF

Stuur mij een PDF

Ontvang eenmalig een pdf per e-mail met de actuele opleidingsinformatie van
HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie specialisatie Controlling - 4 jaar - Zaterdag’.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

De e-mail is geregistreerd
close Terug Filter startdata close

Filter startdata op:

Leslocatie

Maand:

return

Terug

close
close
close

Sla je favoriet op

Ontvang eenmalig een e-mail met de link naar de opleidingsinformatie van
HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie specialisatie Controlling - 4 jaar - Zaterdagper e-mail.

Vul hier je voor- en achternaam in

Vul hier je e-mailadres in

De e-mail is geregistreerd

STAP-budget

Waarom je er snel bij moet zijn

Er zijn 5 tijdvakken dit jaar waarop telkens een deel van het STAP-budget vrijkomt. Er is per tijdvak ruimte voor zo’n 40.000 aanvragen. Op= op!

Dit is je keuze:

HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie specialisatie Controlling - 4 jaar - Zaterdag

Dit is je keuze:

HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie specialisatie Controlling - 4 jaar - Zaterdag

HBO Bachelor
Klassikaal
48maanden
Za. 23 sept. 2023 (of 1 andere opties )
Amsterdam (of 6 andere opties )
Markus Verbeek Praehep
(-)
€ 29345,70
Originele prijs voor aftrek STAP: € 30345,70
Originele prijs voor aftrek STAP: € 30345,70
Algemeen
Programma
Diploma
Kostenoverzicht
HBO Bachelor
Klassikaal
48maanden
Za. 23 sept. 2023
Amsterdam (of 5 andere opties)
Markus Verbeek Praehep
sra-like
Deze keuze bewaren? Klik op het hartje!
Filter startdata
close

Filter startdata op:

Leslocatie

Maand:

Algemeen

return

Introductie

Heb je ambitie en wil je je binnen het financieel-economisch werkgebied verder ontwikkelen op HBO-niveau? Of ben je geïnteresseerd in controlling en wil je je hierin verdiepen? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Omschrijving

Wil je een carrière als financieel manager, controller of consultant? Dan is deze erkende Bacheloropleiding, gespecialiseerd op controlling geschikt voor jou! Onder leiding van docenten uit de praktijk word je ook uitstekend opgeleid tot officieel erkend Bachelor of Science (BSc). Met dit officiële getuigschrift toon je aan dat je de specialist bent in bedrijfsadministratie en informatievoorziening, zowel in het mkb als bij grotere organisaties.

Opleidingskenmerk(en)

HBO Bachelor

Toelating

Je kunt aan deze HBO Bacheloropleiding deelnemen met een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Ben je niet in het bezit van een van deze diploma’s en ben je minimaal 21 jaar? Dan kun je instromen op basis van de 21+ regeling van Markus Verbeek Praehep.

Enige voorkennis van de basisprincipes van boekhouden is gewenst wanneer je start met de inleidende module Moderne Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie in fase 1. Je kunt je kennis testen met de Moderne Bedrijfsadministratie-tool op onze website. Als je score hoger is dan 80%, is je voorkennis voldoende. Indien je niet beschikt over voldoende voorkennis, adviseren wij je de 2-daagse opleiding Inleiding Boekhouden voor Moderne Bedrijfsadministratie te volgen.

Als je het diploma Moderne Bedrijfsadministratie al hebt, dan doorloop je een verkort programma. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor meer informatie.

Programma

return

Rooster

4 fasen

Leerplan

Fase 1

 • Mod. Bedr. Bedrijfsadministratie 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Inrichten van de boekhouding
  • Uitgangspunten van financiële administratie
  • Budgettering en administratie
  • Projectadministratie en resultaatberekening per project
  • Journaliseren van financiële feiten
 • Mod. Bedr. Belastingwetgeving 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Inkomsten- en loonbelasting
  • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
  • Omzetbelasting
 • Mod. Bedr. Financiering 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Investeringsselectie
  • Vermogensbehoefte bepalen
  • Analyse van de jaarrekening: kengetallen
  • Interne en externe verslaggeving
  • Opstellen van een balans
 • Mod. Bedr. Kostencalculatie 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Kostensoorten en kostenverbijzonderingsmethoden
  • Kostenbudgettering en -bewaking
  • Kostprijs- en capaciteitsberekeningen
  • Optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken
 • Financial accounting 1 8 EC

  (10 bijeenkomsten)

  • Functies externe verslaggeving
  • Jaarrekening en effecten op stakeholders
  • Richtlijnen voor financiële verslaggeving (RJ, RJk, BW2 en IFRS)
  • Toepassen richtlijnen financiële verslaggeving (balans, winst- en verliesrekening)
  • Waardebegrippen en schattingselementen
  • Verslaggeving beoordelen voor een nv, bv of kleine vennootschap
  • Kapitaalbescherming
  • Duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag
 • Data science en onderzoek 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Basis uitgangspunten statistiek
  • Schattingen en steekproeven
  • Begrijpen van statistische analyses
  • Relevantie big data
  • Data science met software
  • Statistiek en manipulatie
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
Fase 2
 • Jaarrekening en Consolidatie 12 EC

  (10 bijeenkomsten)

  • Interne en externe verslaggeving
  • Kostprijs, budgettering en verschillenanalyse
  • Bijzondere transacties en gebeurtenissen: onderhanden projecten, leasecontracten, pensioenen, optiebeloningen, financiële instrumenten
  • Kasstroomoverzichten
  • Commercieel, fiscale jaarrekening en belastinglatenties
  • Deelnemingen, fusies en overnames
  • Consolidatie, geconsolideerde jaarrekening
 • Management accounting & control 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Financiële en niet-financiële accountingmaatstaven
  • Prestatiemaatstaven
  • Prestatiemeetsystemen personeel
  • Type budget en realisatie budget
  • Organisatiestrategie en het managementaccounting- en controlsysteem
  • Data-analysetechnieken
  • Kostenobjecten en kostenmodellen
 • Adviesvaardigheden 8 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Adviesrollen en adviesrelaties
  • Kwaliteiten van een adviseur
  • Fases in het adviesproces
  • Gespreks- en luistervaardigheden
  • Herkennen van en omgaan met weerstand
  • Eigen adviesstijl
  • Beïnvloedingsstrategie
  • Draagvlak en borging van adviezen
  • Motiverende gespreksvoering
 • Belastingrecht 2 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Inkomsten- en vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonheffingen
  • Formeel belastingrecht
  • Kritisch checken van fiscale aangiften
  • Dividendbelasting
  • Erf- en schenkbelasting
  • Fiscale strategie en ethiek
  • Internationaal belastingrecht
 • Internal control & accounting information systems 1 8 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Basisbeginselen AO/IB
  • Typologieën
  • Risicomanagement en -beheersing
  • Analyse van informatiebehoeften van een organisatie
  • Beoordeling van betrouwbare en relevante informatie
  • Onderkennen preventieve en repressieve interne beheersingsmaatregelen
  • Soft controls
  • Signaleren gevolgen van veranderingen binnen de IT
  • IT-controls ontwerpen
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 10 EC
Fase 3
 • Internal auditing 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Ontwikkelingen in en rondom organisaties
  • De waarde van internal auditing
  • Structuur en inrichtingsvoorwaarden
  • Management- en planningscyclus
  • Fasering van de internal audit
  • Oordeelsvorming
  • Rol van de controller en de internal auditfunctie
  • Public auditing en auditvormen
  • Financiële audit uitvoeren
 • Strategie, leiderschap en organisatie 1 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • (Formuleren) Missie en ondernemingsstrategie
  • Ondernemingsstrategie in relatie tot het doel van de organisatie
  • Bedrijfsrisico’s analyseren vanuit de ondernemingsstrategie
  • Handelingen bestuur beoordelen aan ondernemingsbelang
  • Persoonlijkheid bestuurder en stijlen van leidinggeven
  • Bedrijfseconomische modellen
  • Cultuur en personeelsbeleid
  • Corporate governance
 • Recht 12 EC

  (8 bijeenkomsten)

  • Inleiding Nederlands rechtsysteem (bestuursrecht), Europees recht en internationale juridische systemen
  • Inleiding burgerlijk procesrecht
  • Vermogensrecht, goederen- en verbintenissenrecht
  • Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Faillissementsrecht
  • Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht
  • Corporate governance
 • Internal control & accounting information systems 2 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Analyse en rapportagetools (zoals XBRL en SBR)
  • Moderne data-analysetechnieken
  • Business process management
  • Systeemontwikkeling- en analysetechnieken
  • Voorstel formuleren over verbeteringen in de AO/IB
  • Rapporteren (zoals in een “in control statement”)
  • Corporate governance
  • Bedrijfsethiek en soft controls
 • Financiering 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Ontwerpen van een financieringsvoorstel
  • Investeringsbeslissingen
  • Werkkapitaalbeheer
  • Financiële positie en strategie beoordelen
  • Financiële instrumenten en markten
  • Beheersing financiële risico’s
  • Treasurymanagement
  • Structuur corporate governance
  • Behavioural finance
 • Werken aan de digitale transitie 4 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Praktische kennismaking met data science
  • Database fundamentals, datamanagement
  • Hoe stel ik de juiste vragen aan de database om de gegevens eruit te krijgen
  • Relaties tussen data en conclusies
  • Datavisualisatie
  • BI tools
  • Praktische kennismaking met robotisering
  • Identificering van processen die gerobotiseerd kunnen worden
  • Een kennismaking met de techniek
  • Praktische kennismaking met artificial intelligence
  • Toepasbaarheid AI
  • Een kennismaking met de techniek
  • Overige technologische ontwikkelingen
  • Hoe worden en zijn deze technieken toe te passen binnen je sector en binnen je organisatie
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
Fase 4
 • Business control 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Doelstellingen bedrijf in relatie tot financiering
  • Accounting- en controlsysteem en organisatiestrategie
  • Financiële en interne beheersing
  • Integrale controlmodellen
  • Kritische succesfactoren
  • Ontwerpen prestatiemeetsysteem
  • Opstellen beslisinformatie
  • Data-analyse en besluitvorming
  • Werkterrein van treasurymanagement
  • De controller en de financiële functie
  • Reden van control in organisaties
  • Winstgevendheid
 • Algemene economie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Macro- en micro-economie
  • Markten en concurrentie
  • Monetaire economie
  • Vermogensmarkten
  • Renterisico en rentebeleid
  • Toezicht bank- en verzekeringswezen
  • Internationale economie en valutamarkten
  • Internationale samenwerking
 • Plan van aanpak afstuderen 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Planmatige aanpak
  • Inkaderen van vraagstukken
  • Methodisch en systematisch werken
  • Selecteren en structureren van informatie
  • Objectiveren en conclusies trekken
  • Timemanagementvaardigheden
  • Praktische rapportagevaardigheden
 • Praktijkprogramma 20 EC
 • Afstudeeropdracht 20 EC
Afstuderen

De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens je hele Bacheloropleiding werk je aan onderdelen die je in je portfolio samenbrengt. Daarnaast werk je aan een afstudeeropdracht in de vorm van een praktisch toepasbaar advies.

Diploma

return

Diploma

Kostenoverzicht

return
Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 30345,70
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 29345,70
Komt in aanmerking voor STAP-budget € 28383,70
Collegegeld € 16600,00
Studiemateriaal € 2866,70
Examenkosten € 8717,00
Coachen € 200,00
Niet vergoed door STAP-budget € 1962,00

Arrangementen (Lunch)

€ 1962,00

Startdatum

return

Za. 23 sept. 2023, Amsterdam

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Za. 23 sept. 2023, Den Haag

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Za. 23 sept. 2023, Eindhoven

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Za. 23 sept. 2023, Rotterdam

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Za. 23 sept. 2023, Utrecht

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Za. 23 sept. 2023, Zwolle

(Dag)deel: Zaterdag (planning kan afwijken)

> kies deze

Heb je vragen over deze scholing met STAP-budget?

Mail met stapcoach@opleiding.nl of bekijk onze veelgestelde vragen.