Ja, stuur me STAP-alerts

Ontvang nieuws over STAP en de STAP-aanvraag mogelijkheden per e-mail. Afmelden kan altijd, met één klik.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

Dit e-mailadres is al geregistreerd
Ontvang berichten en het laatste nieuws over STAP per e-mail

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over het STAP-budget.

Een STAP-subsidie aanvragen

Iedere twee maanden* opent een nieuwe aanvraagtijdvak, 's ochtends om 10:00 van de eerste werkdag van die betreffende maand. Let op: Het budget is meestal binnen enkele uren op. Zorg daarom dat je vóór 9:45 aansluit in de digitale wachtrij op klaarstaat met alle benodigdheden.

De aanvraagtijdvakken starten op:

2023:
• Maandag 1 mei 2023
• Maandag 3 juli 2023
• Vrijdag 1 september 2023
• Woensdag 1 november 2023


2024:
• Dinsdag 2 januari 2024
• Vrijdag 1 maart 2024
• Woensdag 1 mei 2024
• Maandag 1 juli 2024
• Maandag 2 september 2024
• Vrijdag 1 november 2024


2025:
• Donderdag 2 januari 2024
• Maandag 3 maart 2024
• Donderdag 1 mei 2024
Enzovoorts, tot eind 2024!

*De Overheid wil voorkomen dat het 'subsidiepotje' in één keer op raakt en heeft het beschikbare budget evenredig verdeeld over het jaar.
De STAP-subsidie vraag je uiteindelijk aan via het STAP-portaal van UWV*. Eerst moet je de volgende stappen doorlopen voordat dat zo ver is:

• Zoek eerst op deze website een opleiding uit en schrijf je in.
• De opleiding moet aan specifieke voorwaarden voldoen*.
• Je ontvangt van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs
• Aan het begin van het volgende STAP aanvraagtijdvak* vraag je jouw STAP-budget aan.
• Je hebt dan nodig:
→ DigID
→ STAP-aanmeldingsbewijs
→ Student-, klant- of inschrijfnummer (staat op je aanmeldingsbewijs).
• Zorg dat je op de eerste dag van het aanvraagtijdvak vóór 10:00 inlogt op het STAP-portaal.
• Aanvragen gaat op volgorde van binnenkomst, dus je komt in een wachtrij.
→ Blijf wachten - met je browservenster geopend - anders sluit je weer achteraan aan.
→ Ben je door de wachtrij heen gekomen? Maak je aanvraag af
→ Het kan gebeuren dat je er niet doorheen komt, er zijn teveel mensen in de wachtrij.
• Gelukt? Je ontvangt bericht van UWV. Jouw opleider ontvangt het subsidie bedrag direct van UWV.
• Jij kunt nu de opleiding of training gaan starten. Heel veel succes!

*Zie voor meer informatie verderop bij 'Veelgestelde vragen'.
Je kunt UWV bellen: 088-898 9294 (lokaal tarief - belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).
Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand, zij kunnen je dan sneller helpen.
Het STAP-budget van maximaal €1000,- (dat is inclusief BTW) wordt rechtstreeks door het UWV aan de opleider voldaan. Jij kunt een eventueel restbedrag aan de opleider voldoen. Dit regel je direct met de opleider.
Mail met stapcoach@opleiding.nl maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur kun je een antwoord verwachten!
Je krijgt maximaal één keer per kalenderjaar het STAP-budget toegekend. Oók als je opleiding minder dan € 1.000,- heeft gekost is het één keer per jaar mogelijk. Je kunt dus geen opleidingen 'optellen' tot €1000,-
Een STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig om de STAP-budget aanvraag te doen. Het is een pdf die je ontvangt nadat je je hebt ingeschreven voor een opleiding. Het STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen. Op het STAP-aanmeldingsbewijs staat o.a. een inschrijfnummer en de einddatum van de opleiding.
Meestal krijg je direct bericht. Maar het UWV kan in uitzonderingsgevallen tot 4 weken nodig hebben om het opleidingsbudget goed te keuren.
Nee. De opleider ontvangt alleen bericht als UWV je aanvraag heeft toegekend.

STAP-budget regeling

Het STAP budget wordt verdeeld over het jaar in 6 tijdvakken vrijgegeven.
Dus volgende keer beter. Wees vooral op tijd*.
Iedere 2 maanden is er een nieuwe aanvraagmogelijkheid.
Via ons STAP e-mailalert kun je op de hoogte gehouden worden wanneer een nieuw aanvraagtijdvak begint.

*Bekijk 'Hoe vraag je het STAP-budget aan?' bij deze veelgestelde vragen voor alle details.
Maak op deze website een passende studiekeuze en schrijf je in.

Er zijn voorwaarden voor de startdatum van scholing*. De scholing moet starten:
• 4 weken nádat je STAP-budget aanvraag kunt doen - dus na het komende aanvraagtijdvak**.
• De scholing moet gestart zijn binnen 3 maanden ná het sluiten van datzelfde aanvraagtijdvak.

*Geldt alleen voor studies met een startdatum. E-learning, bijvoorbeeld, is uitgezonderd.
**Zie verderop bij deze veelgestelde vragen wat de data van de aanvraagtijdvakken zijn.
Nee, helaas. STAP-budget vraag je aan voordat je met een opleiding bent gestart. Je mag pas starten nadat het STAP-budget aan jou is toegekend.


Er is per persoon, per kalenderjaar, voor maximaal 1 opleiding een maximaal budget beschikbaar van € 1000,-
• Het budget is niet deelbaar, dus 1 aanvraag is de max, ook als de opleiding minder kost.
Let op: In sommige gevallen kan het zijn dat je minder dan € 1000,- vergoed krijgt als de opleiding langer dan 12 maanden duurt. Dat komt omdat sommige opleiders de kosten over de gehele duur van opleiding verdelen waardoor je STAP-subsidie minder dan € 1000,- is ondanks dat de opleiding binnen het STAP-budget valt.
Bijvoorbeeld: een opleiding duurt 18 maanden en kost precies € 1000,-. Dan zal de opleiding tot 12 maanden voor een bedrag van € 667,- vergoed worden. Je zult dit terugzien in de informatie die je van de opleider ontvangt. De informatie van de opleider en van het UWV scholingsregister zijn ten alle tijden leidend.
Ja. Betaalt je werkgever de overige kosten? Overleg dan even hoe je deze kosten gaat ontvangen en hoe het praktisch in zijn werk gaat. Dit kan per werkgever verschillen.
Het STAP-budget is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid van maximaal € 1000,- die je kunt aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling.


Lees hier meer.
Om dubbele financiering voor scholingskosten te voorkomen, hebben mensen die andere vergoedingen ontvangen (zoals studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten), geen recht op de STAP-subsidie.

Uitgezonderd zijn daarbij studenten onder de 30 jaar: zij kunnen geen STAP-subsidie aanvragen voor een cursus of opleiding van OCW-erkende opleiders, maar kunnen wel blijven werken aan hun ontwikkeling en scholing. Zij kunnen kiezen uit het aanbod ‘post-initieel onderwijs’, waarbij cursussen, trainingen en opleidingen bij private opleiders met STAP-subsidie gevolgd kunnen worden.

Ontvang je de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschot-voucher, dan heb je alleen recht op STAP-budget als de kosten voor de scholing hoger zijn dan de subsidie die je al ontvangt.
De STAP-subsidie is voor werkenden (werknemers, ondernemers en zzp’ers) en werkzoekenden die zich willen ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de markt. Het STAP-budget kan ook worden ingezet voor bijscholing of omscholing.
Ongeacht of je nu met UWV te maken hebt, moet iedereen gebruikmaken van het STAP-portaal van UWV voor het aanvragen van het STAP-budget. UWV verzorgt de financiële afhandeling en maakt het toegekende STAP-budget over aan de opleidingsinstantie.
• Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen;
• Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk;
• Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
• Je scholing start binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd;
• Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen.
Nee, want de STAP-subsidie vervangt de fiscale aftrek studiekosten van vóór 2022. Je hoeft dus niet meer eerst de studiekosten zelf voor te schieten om dit geld later via de Belastingdienst terug te krijgen. (Oftwel: belastingaftrek).
Dan ontvang je, nadat de STAP-aanvraag is goedgekeurd, de restant-factuur van de opleider.
Ongeveer 250.000 mensen. Hoeveel het exact gaat worden, hangt af van de hoogte van de opleidingskosten per aangevraagde opleiding.
Het STAP-budget is per kalenderjaar bestemd voor één STAP-opleiding. Hiervoor is een budget van € 1000,- beschikbaar. Is je opleiding duurder dan € 1000,-? Dan betaal je de rest zelf. Inschrijfkosten en arrangementskosten worden niet vanuit het STAP-budget vergoed.
Om in aanmerking te komen voor STAP-budget maakt het niet uit of je wel of geen uitkering van UWV (WAO/WIA, Wajong, WW etc.) ontvangt. Voorwaarde om STAP-budget te ontvangen is dat je een link met de Nederlandse arbeidsmarkt hebt. Dat betekent dat je tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd moet zijn en in de afgelopen twee jaar in Nederland hebt gewerkt, een uitkering hebt ontvangen of bij een gemeente ingeschreven hebt gestaan. Ook moet je (of je partner) de Nederlandse nationaliteit of een andere Europese nationaliteit bezitten.
Zodra je inschrijving is verwerkt, ontvang je (binnen een paar dagen) het STAP-aanmeldingsbewijs van je opleider in je e-mail.
In dat geval wordt eerst vastgesteld door de opleider of je toegelaten kan worden tot de opleiding. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe lang dit proces duurt, verschilt per opleider. Daarna ontvang je het STAP-aanmeldingsbewijs.
Het scholingsbudget wordt toegekend door het UWV en direct betaald aan de opleider.
Zodra de aanvraag is goedgekeurd door UWV, wordt de subsidie rechtstreeks aan de opleider betaald. De opleider brengt een eventueel resterend bedrag in rekening bij jou.
Een afwijzing kan een aantal redenen hebben:
1. Je voldoet niet aan de STAP-budget voorwaarden;
2. Je scholing start niet binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd;
3. Het budget in het desbetreffende tijdvak is op.

Let op: alleen jij wordt geïnformeerd over het feit dat het STAP-budget niet wordt toegekend. Neem contact op met de opleider om de opleider op de hoogte te stellen.
Voor het annuleren van een inschrijving (met of zonder toegekend STAP-budget) gelden de normale annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van de opleider.
Geen STAP-budget toegekend gekregen? We raden aan om direct contact op te nemen met de opleider waar je bent ingeschreven, vraag naar de annulieringsvoorwaarden.

Opleidingen

Bezoek de website van de opleiders om STAP-waardig aanbod te bekijken.
Op deze website staat een selectie van top opleiders die opleidingen, cursussen en trainingen aanbieden met het STAP-budget. Staat opleider er niet tussen? Bekijk hier het complete scholingsregister op de website van UWV.

Staat de opleider niet in het scholingsregister? Neem contact op met de opleider en vraag naar de mogelijkheden.
Het STAP-scholingsregister is de volledige lijst waarin het aanbod aan opleidingen, cursussen en trainingen (scholingsactiviteiten) staan geregistreerd waarvoor STAP-budget kan worden aangevraagd. Staat jouw opleiding, training of cursus hier niet in? Neem dan contact op met de opleider.
Dat hangt af of de scholing wordt aangeboden door een opleider met een erkenning en of de opleider de scholingsactiviteit juist, volledig en correct in het STAP-scholingsregister heeft geregistreerd. Ben je een opleider en wil je in het STAP-scholingsregister? Kijk op Stapvooropleiders.nl voor alle informatie.
Ja. Je gekozen opleiding, cursus of training moet starten binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd.

Vraag je bijvoorbeeld de STAP-subsidie aan in het tijdvak juli-augustus, dan moet je scholing uiterlijk op 30 november starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt.
Ja. De opleiding moet zijn afgerond binnen de termijn die staat aangegeven op je STAP-aanmeldingsbewijs.
Neem in dat geval contact op met de opleider.
Dan heb je geen recht op subsidie. Het is van belang dat je dit zo snel mogelijk doorgeeft aan UWV, zodat UWV kan voorkomen dat je het STAP-budget moet terugbetalen.

Als je niet doorgeeft dat je de opleiding niet kan volgen of afronden, kan je voor een periode van maximaal 2 jaar uitgesloten worden van het aanvragen van het STAP-budget. Ook kan het UWV van je vragen of je het bedrag terugbetaalt.
Ben je een opleider en wil je een STAP-opleiding aanbieden? Kijk dan op Stapvooropleiders.nl voor meer informatie. Hier kunnen opleiders hun geschikte aanbod aanmelden in het STAP-scholingsregister. Is jouw opleiding al geregistreerd en wilt u uw aanbod plaatsen via Opleiding.nl? Dan kunt u contact op te nemen via stapcoach@opleiding.nl zodat wij kunnen bekijken wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

Ook leuk om te lezen

Leven lang leren
5 tips voor het volgen van een studie naast je baan

Het volgen van een opleiding naast je werk kan een behoorlijke uitdaging zijn. Toch kan het wel grote voordelen hebben voor zowel je carrière als je persoonlijke ontwikkeling. Denk aan nieuwe groeimogelijkheden binnen je loopbaan, maar ook aan een toename van zelfvertrouwen op de werkvloer.

 

Voordat je als werkende aan een opleiding begint, zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. In dit artikel zetten we aantal tips voor je op een rij om te zorgen dat jij met succes een opleiding naast je werk kunt volgen.

>> Lees meer
Stap budget in de media
STAP-budget per 2024 afgeschaft; en nu?

Het is je vast niet ontgaan: recentelijk verscheen in het nieuws dat de STAP-regeling per 2024 wordt afgeschaft. Volgens de huidige berichtgeving maakt het afschaffen van het STAP-budget deel uit van een pakket bezuinigingsmaatregelen die is opgenomen in de Voorjaarsnota. Met deze afschaffing komt er na een kleine twee jaar een einde aan de regeling die begin 2022 geïntroduceerd werd ter vervanging van het aftrekken van studiekosten van de belasting. Het doel van het STAP-budget was om de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te versterken.

Het nieuws rondom de afschaffing van het STAP-budget heeft bij veel mensen ook tot enige verwarring geleid over de aankomende tijdvakken. We kunnen ons voorstellen dat je nog wat vragen hebt en leggen je daarom graag uit wat de gevolgen van dit nieuws zijn.

>> Lees meer
Start 2023 goed met STAP
Leven lang leren
Doorleren in 2023? Geef jouw ontwikkeling een goede start met STAP

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dit betekent dat we weer bezig zijn met het samenstellen van een lijst goede voornemens. Een aantal voornemens zijn ieder jaar opnieuw populair, zoals gezonder eten, meer bewegen en minder alcohol drinken. Maar ook het leren van nieuwe dingen komt vaak terug als goed voornemen! Heb jij je ook voorgenomen in 2023 nieuwe dingen te leren en jezelf verder te ontwikkelen? Wij zetten voor je op een rijtje hoe jij je goede voornemens kunt waarmaken met behulp van het STAP-budget.

>> Lees meer