Ja, stuur me STAP-alerts

Ontvang nieuws over STAP en de STAP-aanvraag mogelijkheden per e-mail. Afmelden kan altijd, met één klik.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

Dit e-mailadres is al geregistreerd
Ontvang berichten en het laatste nieuws over STAP per e-mail

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over het STAP-budget.

STAP-budget regeling

Het STAP budget wordt in 2022 in 5 tijdvakken vrijgegeven; iedere 2 maanden is er een nieuwe aanvraagmogelijkheid. Voor de STAP-subsidie geldt dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Als het STAP-budget op is voor het tijdvak waarin je het aanvraagt, dan kun je je geen STAP-aanvraag meer doen bij het UWV. Via ons e-mailalert kun je op de hoogte gehouden worden wanneer er weer een nieuw aanvraagtijdvak voor het STAP-budget begint.
Het STAP-budget is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid van maximaal € 1000,- die je kunt aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling.


Lees hier meer.
Bekijk op de site naar opleiders die STAP-waardige scholing bieden, maak vervolgens een passende studiekeuze en schrijf je in. De opleider zal dan je aanvraag gaan beoordelen. Daarna ontvang je van de opleider het STAP-aanmeldingsbewijs per e-mail. Dit bewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen bij het UWV.
Nee, helaas. STAP-budget vraag je aan voordat je met een opleiding bent gestart. Je mag pas starten nadat het STAP-budget aan jou is toegekend.


Er is per persoon, per jaar, voor maximaal 1 opleiding een maximaal budget beschikbaar van € 1000,-

Let op: Bij sommige opleiders kan het zijn dat je minder dan € 1000,- vergoed krijgt als de opleiding langer dan 12 maanden duurt. Dat komt omdat sommige opleiders de kosten over de gehele duur van opleiding verdelen waardoor je STAP-subsidie minder dan € 1000,- is ondanks dat de opleiding binnen het STAP-budget valt.

Bijvoorbeeld: een opleiding duurt 18 maanden en kost precies € 1000,-. Dan zal de opleiding tot 12 maanden voor een bedrag van € 667,- vergoed worden. Je zult dit terugzien in de informatie die je van de opleider ontvangt. De informatie van de opleider en van het UWV scholingsregister zijn ten alle tijden leidend.
De STAP-subsidie is voor werkenden (werknemers, ondernemers en zzp’ers) en werkzoekenden die zich willen ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de markt. Het STAP-budget kan ook worden ingezet voor bijscholing of omscholing.
Ongeacht of je nu met UWV te maken hebt, moet iedereen gebruikmaken van het STAP-portaal van UWV voor het aanvragen van het STAP-budget. UWV verzorgt de financiële afhandeling en maakt het toegekende STAP-budget over aan de opleidingsinstantie.
• Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen;
• Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk;
• Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
• Je scholing start binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd;
• Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen.
Dan ontvang je, nadat de STAP-aanvraag is goedgekeurd, de restant-factuur van de opleider.
Ongeveer 250.000 mensen. Hoeveel het exact gaat worden, hangt af van de hoogte van de opleidingskosten per aangevraagde opleiding.
Het STAP-budget is per kalenderjaar bestemd voor één STAP-opleiding. Hiervoor is een budget van € 1000,- beschikbaar. Is je opleiding duurder dan € 1000,-? Dan betaal je de rest zelf. Inschrijfkosten en arrangementskosten worden niet vanuit het STAP-budget vergoed.
De STAP-subsidie vraag je aan via het STAP-portaal van UWV*. Je hebt voor de aanvraag een STAP-aanmeldingsbewijs nodig.

Dit bewijs ontvang je nadat je je hebt ingeschreven bij een voor STAP-budget geschikte opleiding. Na de inschrijving ontvang je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs via e-mail. Met dit bewijs doe je je aanvraag in het STAP-portaal van het UWV. Je logt hiervoor in met je DigiD.

*Iedereen moet hiervoor naar het UWV, ook als je werk hebt of zelfstandige bent.
Om in aanmerking te komen voor STAP-budget maakt het niet uit of je wel of geen uitkering van UWV (WAO/WIA, Wajong, WW etc.) ontvangt. Voorwaarde om STAP-budget te ontvangen is dat je een link met de Nederlandse arbeidsmarkt hebt. Dat betekent dat je tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd moet zijn en in de afgelopen twee jaar in Nederland hebt gewerkt, een uitkering hebt ontvangen of bij een gemeente ingeschreven hebt gestaan. Ook moet je (of je partner) de Nederlandse nationaliteit of een andere Europese nationaliteit bezitten.
Je krijgt maximaal één keer per jaar het STAP-budget toegekend. Ook als je opleiding geen € 1.000,- heeft gekost. Je kunt dus geen opleidingen 'stapelen'.
Een STAP-aanmeldingsbewijs is een pdf die je ontvangt nadat je je hebt ingeschreven voor een opleiding. Het STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen. Op het STAP-aanmeldingsbewijs staat o.a. een inschrijfnummer en de einddatum van de opleiding.
Zodra je inschrijving is verwerkt, ontvang je (binnen een paar dagen) het STAP-aanmeldingsbewijs van je opleider in je e-mail.
In dat geval wordt eerst vastgesteld door de opleider of je toegelaten kan worden tot de opleiding. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe lang dit proces duurt, verschilt per opleider. Daarna ontvang je het STAP-aanmeldingsbewijs.
Het scholingsbudget wordt toegekend door het UWV en direct betaald aan de opleider.
Het UWV kan in uitzonderingsgevallen tot 4 weken nodig hebben om het opleidingsbudget goed te keuren. Het STAP-budget moet zijn toegekend voordat de opleiding is gestart, dus houd hier rekening mee. Deze termijn geldt vanaf jouw aanvraagdatum bij UWV.
Zodra de aanvraag is goedgekeurd door UWV, wordt de subsidie rechtstreeks aan de opleider betaald. De opleider brengt een eventueel resterend bedrag in rekening bij jou.
Een afwijzing kan een aantal redenen hebben:
1. Je voldoet niet aan de STAP-budget voorwaarden;
2. Je scholing start niet binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd;
3. Het budget in het desbetreffende tijdvak is op.

Let op: alleen jij wordt geïnformeerd over het feit dat het STAP-budget niet wordt toegekend. Neem contact op met de opleider om de opleider op de hoogte te stellen.
Nee. De opleider ontvangt alleen bericht als UWV je aanvraag heeft toegekend.
Voor het annuleren van een inschrijving (met of zonder toegekend STAP-budget) gelden de normale annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van de opleider.
Geen STAP-budget toegekend gekregen? We raden aan om direct contact op te nemen met de opleider waar je bent ingeschreven, vraag naar de annulieringsvoorwaarden.

Een STAP-subsidie aanvragen

Nee, helaas. STAP-budget vraag je aan voordat je met een opleiding bent gestart. Je mag pas starten nadat het STAP-budget aan jou is toegekend.


De Overheid wil voorkomen dat het 'subsidiepotje' in één keer op raakt en heeft het beschikbare budget evenredig verdeeld per jaar. Iedere twee maanden is er een nieuwe aanvraag mogelijkheid, startende op 1 maart 2022. Is het STAP-budget op? Dan wacht je tot de volgende aanvraagtijdvak weer opent.

De aanvraagtijdvakken zijn als volgt:
• Van 1 juli tot en met 31 augustus 2022 (Budget = op)
• Van 1 september tot en met 31 oktober 2022
• Van 1 november tot en met 31 december 2022

En in 2023:
• Van 2 januari tot en met 28 februari 2023
• Van 1 maart tot en met 30 april 2023
• Van 1 mei tot en met 30 april 2023
• Van 3 juli (maandag) tot en met 31 augustus 2023
• Van 1 september tot en met 31 oktober 2023
• Van 1 november tot en met 31 december 2023
Enzovoorts, tot eind 2024!

Daarnaast zijn er extra voorwaarden voor studies met een startdatum*:
• De scholing mag pas 4 weken na je STAP-budget aanvraag, van start gaan.
• De studie moet gestart zijn binnen 3 maanden na het sluiten van het tijdvak.

*Je scholing mag pas starten nadat je aanvraag is goedgekeurd. UWV heeft maximaal 4 weken nodig om jouw aanvraag goed te keuren. Dit geldt alleen voor studies met een startdatum. E-learning, bijvoorbeeld, is uitgezonderd.
Het STAP-budget wordt rechtstreeks door het UWV aan de opleider betaald.
De STAP-subsidie 2022 vervangt de fiscale aftrek studiekosten. Deze is per 1 januari 2022 komen te vervallen.

Je hoeft dus niet meer eerst de studiekosten zelf voor te schieten om dit geld later via de Belastingdienst terug te krijgen.
Ja. Betaalt je werkgever de overige kosten? Overleg dan even hoe je deze kosten gaat ontvangen en hoe het praktisch in zijn werk gaat. Dit kan per werkgever verschillen.
UWV heeft een speciale STAP-budget website opgericht, maar deze geeft problemen vanwege de populariteit met name op de eerste dag van een nieuw aanvraagtijdvak. Helaas kunnen wij daar verder niets mee, of aan doen, tot onze spijt. Je kunt UWV bellen: 088-898 9294 (lokaal tarief - belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houd het eigen burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Zij kunnen je dan sneller helpen. Als het helemaal misgaat, kun je een klacht indienen via stapuwv.nl/klacht.
Om dubbele financiering voor scholingskosten te voorkomen, hebben mensen die andere vergoedingen ontvangen (zoals studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten), geen recht op de STAP-subsidie.

Uitgezonderd zijn daarbij studenten onder de 30 jaar: zij kunnen geen STAP-subsidie aanvragen voor een cursus of opleiding van OCW-erkende opleiders, maar kunnen wel blijven werken aan hun ontwikkeling en scholing. Zij kunnen kiezen uit het aanbod ‘post-initieel onderwijs’, waarbij cursussen, trainingen en opleidingen bij private opleiders met STAP-subsidie gevolgd kunnen worden.

Ontvang je de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschot-voucher, dan heb je alleen recht op STAP-budget als de kosten voor de scholing hoger zijn dan de subsidie die je al ontvangt.
Mail met stapcoach@opleiding.nl of bel naar: 035-6956250, maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur

Opleidingen

De STAP regeling is relatief nieuw en sommige zaken zijn nog niet geheel duidelijk voor opleiders en UWV. De regels worden daarom verschillend toegepast door de opleiders. De informatie op deze website kan daarom afwijken van de informatie van de opleider. Let wel: de informatie van de opleider en UWV scholingsregister is altijd leidend.
Bezoek de website van de opleiders om STAP-waardig aanbod te bekijken.
Op deze website staat een selectie van top opleiders die opleidingen, cursussen en trainingen aanbieden met het STAP-budget. Staat opleider er niet tussen? Bekijk hier het complete scholingsregister op de website van UWV.

Staat de opleider niet in het scholingsregister? Neem contact op met de opleider en vraag naar de mogelijkheden.
Het STAP-scholingsregister is de volledige lijst waarin het aanbod aan opleidingen, cursussen en trainingen (scholingsactiviteiten) staan geregistreerd waarvoor STAP-budget kan worden aangevraagd. Staat jouw opleiding, training of cursus hier niet in? Neem dan contact op met de opleider.
Dat hangt af of de scholing wordt aangeboden door een opleider met een erkenning en of de opleider de scholingsactiviteit juist, volledig en correct in het STAP-scholingsregister heeft geregistreerd. Ben je een opleider en wil je in het STAP-scholingsregister? Kijk op Stapvooropleiders.nl voor alle informatie.
Ja. Je gekozen opleiding, cursus of training moet starten binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd.

Vraag je bijvoorbeeld de STAP-subsidie aan in het tijdvak juli-augustus, dan moet je scholing uiterlijk op 30 november starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt.
Ja. De opleiding moet zijn afgerond binnen de termijn die staat aangegeven op je STAP-aanmeldingsbewijs.
Neem in dat geval contact op met de opleider.
Dan heb je geen recht op subsidie. Het is van belang dat je dit zo snel mogelijk doorgeeft aan UWV, zodat UWV kan voorkomen dat je het STAP-budget moet terugbetalen.

Als je niet doorgeeft dat je de opleiding niet kan volgen of afronden, kan je voor een periode van maximaal 2 jaar uitgesloten worden van het aanvragen van het STAP-budget. Ook kan het UWV van je vragen of je het bedrag terugbetaalt.
Ben je een opleider en wil je een STAP-opleiding aanbieden? Kijk dan op Stapvooropleiders.nl voor meer informatie. Hier kunnen opleiders hun geschikte aanbod aanmelden in het STAP-scholingsregister. Is jouw opleiding al geregistreerd en wilt u uw aanbod plaatsen via Opleiding.nl? Dan kunt u contact op te nemen via stapcoach@opleiding.nl zodat wij kunnen bekijken wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

Ook leuk om te lezen

STAP in de media

STAP in de media

Op 1 maart 2022 gaat de STAP-website voor het eerst live. Het eerste tijdvak biedt ruimte voor zo’n 35.000 studie-aanvragen. STAP blijkt razend populair: binnen twee en een halve dag is het budget voor het eerste tijdvak op. Technische problemen plagen de website. Dat blijft in de media niet onopgemerkt…

>> Lees meer
Leven lang leren met STAP-budget

Leven lang leren met STAP

​​Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. En voor bedrijven om wendbaar en concurrerend te blijven. Daarom roept de overheid vanaf 1 maart 2022 een nieuwe subsidieregeling in het leven: het STAP-budget.

>> Lees meer
Omscholing

Omscholing

Het STAP-budget is ideaal om te gebruiken voor omscholing. Maar hoe maak je die carrièreswitch? En hoe zorg je voor omscholing met baangarantie? In dit artikel een praktische handleiding over hoe je omscholing aanpakt, over omscholingstraject(en), omscholen op latere leeftijd en hulp bij het maken van een carrièreswitch.

>> Lees meer