Ja, stuur me STAP-alerts

Ontvang nieuws over STAP en de STAP-aanvraag mogelijkheden per e-mail. Afmelden kan altijd, met één klik.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

Dit e-mailadres is al geregistreerd
Ontvang berichten en het laatste nieuws over STAP per e-mail

Dit is je keuze:

HBO Bachelor Social Work - Dag

HBO Bachelor
Klassikaal
48maanden
Di. 9 jan. 2024 (of 2 andere opties )
Almere (of 10 andere opties )
Scheidegger
(-)
€ 15009,35
Originele prijs voor aftrek STAP: € 16009,35
Originele prijs voor aftrek STAP: € 16009,35
Algemeen
Programma
Diploma
Kostenoverzicht
HBO Bachelor
Klassikaal
48maanden
Di. 9 jan. 2024 (of 1 andere opties)
Almere (of 9 andere opties)
Scheidegger
sra-like
Deze keuze bewaren? Klik op het hartje!
icon
return

Terug

close

Algemeen

Omschrijving

Als social worker activeer, begeleid en organiseer je, zowel bij de cliënt thuis als in de zorginstelling. Deze opleiding voorziet je van alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om mensen die niet helemaal mee kunnen komen in de maatschappij professionele hulp te bieden. Dit houdt in dat je hele diverse kennis moet hebben. Van ontwikkelingspsychologie tot verschillende hulpverleningsmethodieken, je moet van alle aspecten van dit vakgebied op de hoogte zijn. Met deze opleiding breng je je kennis en vaardigheden naar een hoger niveau en maak je telkens de koppeling met de praktijk. Hierdoor kun je alles wat je leert direct toepassen in je eigen werkomgeving. Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel erkend HBO Bachelorgetuigschrift. Je behaalt met deze opleiding van Hogeschool Scheidegger de officiële graad Bachelor of Social Work (BSW).

Opleidingskenmerk(en)

HBO Bachelor

Programma

Rooster

 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Virtual classroom: Les van een docent in een digitaal klaslokaal samen met medestudenten
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand

Leerplan

Fase 1

 • Ontwikkelings- en levensfasepsychologie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Levensloop van de mens: baby-, peuter- en kleutertijd; kindertijd en adolescentie
  • Persoonlijkheids-, fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling
  • Hechting
  • Opvoedstijlen
  • Interactie kind met omgeving en tijd
 • Kernbegrippen social work 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Social work en de sociaal werker
  • Wet- en regelgeving sociaal werk
  • Inzicht in rechten van volwassenen en kinderen
  • De organisatie van sociaal werk (onder andere sociale kaart)
  • Inzicht in taken, rollen en functies
  • Decentralisatie van sociaal domein: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet
  • Doelgroepen sociaal werk (onder andere jeugd, ouderen, gehandicapten)
  • Werkgebieden sociaal werk (onder andere ggz, jeugdzorg, maatschappelijke opvang, wijkteam, preventie)
 • Werken met methodieken 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Werken met individuele cliënten (en hun sociale netwerk)
  • Werken met groepen
  • Methoden en methodieken sociaal werk
  • Oplossingsgericht werken
  • Systeemgericht werken
  • Therapeutisch klimaat
  • Regulatieve cyclus
 • Coördineren en rapporteren 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Soorten rapportages, plannen en ­documenten in de hulpverlening
  • Lezen en begrijpen van specifieke ­rapportages, plannen en documenten
  • Het belang van het werkplan
  • Opstellen van een werkplan
  • Brononderzoek en achtergrond­informatie verzamelen en verwerken
  • Begrijpelijk rapporteren
  • Schrijfvaardigheid voor hulpverleners
  • Presentatievaardigheden
 • Professionele communicatie 8 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Effectieve gesprekstechnieken
  • Gesprekken leiden
  • E-coaching
  • Doorbreken van de dramadriehoek
  • Gesprekstechnieken bij weerstand
  • Non-directieve en directieve gespreksvoering
 • Social work in de praktijk 8 EC
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
Fase 2
 • Klinische psychologie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Gezond en ongezond gedrag
  • Ziektebeleving
  • Ziekte- en stressmanagement
  • Classificatie en behandeling van psychische stoornissen
  • Leeftijdgerelateerde psychische stoornissen en verslaving
  • Angst- en stemmingsstoornissen
  • Dissociatieve stoornissen, eet- en slaapstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen
  • Ethiek van voorlichting en behandeling
 • Interculturele psychiatrie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Cultuur versus diversiteit
  • Referentiekader
  • Acculturatie (en invloed op het individu)
  • Hulpzoekgedrag
  • Etnische verschillen in de lichamelijke en psychische gezondheid
  • Diversiteit in seksualiteit
  • Psychologische tests in multiculturele groepen
  • Klachtenpresentatie
  • Behandelmethoden (cultuursensitieve therapie)
 • Systeemgericht werken 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Uitgangspunten van het systeemgericht werken
  • Communicatie in en met systemen
  • Interventies in het systeemgericht werken
  • Principes van de motiverende ­gespreks­voering
  • Gesprekstechnieken in de motiverende gespreksvoering
  • Het veranderplan
 • De-escalerend werken 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Behandeling en preventie
  • Omgaan met agressie
  • Handelen bij (seksueel) misbruik
  • Slachtofferhulp
  • Werken met verdachten en daders
  • Psychologische aspecten voor de hulpverlener
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Social Work 16 EC
  • Begeleiding bij verslavingszorg
  • Begeleiding bij specifieke doelgroepen
  • Ouderenzorg
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
Fase 3
 • Sociologie en maatschappij 12 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Het terrein van de sociologie
  • Economische, politieke, affectieve en ­cognitieve bindingen
  • Stratificatie
  • Mannen, vrouwen en kinderen
  • Mensen in hun fysieke omgeving
  • Verzorgingsinstellingen
  • Criminaliteit en bestraffing
  • De betekenis van filosofie en ethiek voor het pedagogisch handelen
 • Organisatie en kwaliteit in het sociaal domein 12 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Strategie en organisatie
  • Samenwerken tussen organisaties
  • Kwaliteitskaders in social work
  • Kwaliteit controleren
  • Verbeteren en veranderen
  • Verbeterplan
 • Interventies sociaal werk 12 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Effectieve interventies sociaal werk
  • Oplossingsgericht werken
  • Outreachend werken
  • Herstelgericht werken
  • Empowerment
  • Groepsgericht werken en groepsdynamica
  • Werken in gedwongen kader
  • Samenwerking binnen de zorg
 • Intervisie en coaching 8 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • De plek van intervisie en coaching in de organisatie
  • Gespreksvaardigheden
  • Oplossingsgericht coachen
  • Motiverende gespreksvoering
  • Intervisiemethoden
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 10 EC
Afstudeerfase
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC

Diploma

Diploma

Kostenoverzicht

Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 16009,35
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 15009,35
back Terug
close

Kies je startdatum:

Di. 9 jan. 2024, Almere

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Amsterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Arnhem

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Breda

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Den Haag

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Eindhoven

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Groningen

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Rotterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Utrecht

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Zwolle

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Amsterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Arnhem

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Eindhoven

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Rotterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Utrecht

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Zwolle

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze
Filter op locatie Filter op maand
Zijn er veel startdata voor de opleiding? Filter dan op plaats en maand. Handig! Zijn er teveel startdata? Filter op plaats of maand!

Kostenoverzicht

Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 16009,35
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 15009,35
return

Terug

Download PDF

close
close
pdf

Ja, stuur mij een PDF

Stuur mij een PDF

Ontvang eenmalig een pdf per e-mail met de actuele opleidingsinformatie van
HBO Bachelor Social Work - Dag’.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

De e-mail is geregistreerd
close Terug Filter startdata close

Filter startdata op:

Leslocatie

Toon meer

Maand:

return

Terug

close
close
close

Sla je favoriet op

Ontvang eenmalig een e-mail met de link naar de opleidingsinformatie van
HBO Bachelor Social Work - Dagper e-mail.

Vul hier je voor- en achternaam in

Vul hier je e-mailadres in

De e-mail is geregistreerd

STAP-budget

Waarom je er snel bij moet zijn

Er zijn 5 tijdvakken dit jaar waarop telkens een deel van het STAP-budget vrijkomt. Er is per tijdvak ruimte voor zo’n 40.000 aanvragen. Op= op!

Dit is je keuze:

HBO Bachelor Social Work - Dag

Dit is je keuze:

HBO Bachelor Social Work - Dag

HBO Bachelor
Klassikaal
48maanden
Di. 9 jan. 2024 (of 2 andere opties )
Almere (of 10 andere opties )
Scheidegger
(-)
€ 15009,35
Originele prijs voor aftrek STAP: € 16009,35
Originele prijs voor aftrek STAP: € 16009,35
Algemeen
Programma
Diploma
Kostenoverzicht
HBO Bachelor
Klassikaal
48maanden
Di. 9 jan. 2024 (of 1 andere opties)
Almere (of 9 andere opties)
Scheidegger
sra-like
Deze keuze bewaren? Klik op het hartje!
Filter startdata
close

Filter startdata op:

Leslocatie

Toon meer

Maand:

Algemeen

return

Omschrijving

Als social worker activeer, begeleid en organiseer je, zowel bij de cliënt thuis als in de zorginstelling. Deze opleiding voorziet je van alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om mensen die niet helemaal mee kunnen komen in de maatschappij professionele hulp te bieden. Dit houdt in dat je hele diverse kennis moet hebben. Van ontwikkelingspsychologie tot verschillende hulpverleningsmethodieken, je moet van alle aspecten van dit vakgebied op de hoogte zijn. Met deze opleiding breng je je kennis en vaardigheden naar een hoger niveau en maak je telkens de koppeling met de praktijk. Hierdoor kun je alles wat je leert direct toepassen in je eigen werkomgeving. Na afronding van de opleiding ontvang je een officieel erkend HBO Bachelorgetuigschrift. Je behaalt met deze opleiding van Hogeschool Scheidegger de officiële graad Bachelor of Social Work (BSW).

Opleidingskenmerk(en)

HBO Bachelor

Programma

return

Rooster

 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Virtual classroom: Les van een docent in een digitaal klaslokaal samen met medestudenten
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand

Leerplan

Fase 1

 • Ontwikkelings- en levensfasepsychologie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Levensloop van de mens: baby-, peuter- en kleutertijd; kindertijd en adolescentie
  • Persoonlijkheids-, fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling
  • Hechting
  • Opvoedstijlen
  • Interactie kind met omgeving en tijd
 • Kernbegrippen social work 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Social work en de sociaal werker
  • Wet- en regelgeving sociaal werk
  • Inzicht in rechten van volwassenen en kinderen
  • De organisatie van sociaal werk (onder andere sociale kaart)
  • Inzicht in taken, rollen en functies
  • Decentralisatie van sociaal domein: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet
  • Doelgroepen sociaal werk (onder andere jeugd, ouderen, gehandicapten)
  • Werkgebieden sociaal werk (onder andere ggz, jeugdzorg, maatschappelijke opvang, wijkteam, preventie)
 • Werken met methodieken 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Werken met individuele cliënten (en hun sociale netwerk)
  • Werken met groepen
  • Methoden en methodieken sociaal werk
  • Oplossingsgericht werken
  • Systeemgericht werken
  • Therapeutisch klimaat
  • Regulatieve cyclus
 • Coördineren en rapporteren 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Soorten rapportages, plannen en ­documenten in de hulpverlening
  • Lezen en begrijpen van specifieke ­rapportages, plannen en documenten
  • Het belang van het werkplan
  • Opstellen van een werkplan
  • Brononderzoek en achtergrond­informatie verzamelen en verwerken
  • Begrijpelijk rapporteren
  • Schrijfvaardigheid voor hulpverleners
  • Presentatievaardigheden
 • Professionele communicatie 8 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Effectieve gesprekstechnieken
  • Gesprekken leiden
  • E-coaching
  • Doorbreken van de dramadriehoek
  • Gesprekstechnieken bij weerstand
  • Non-directieve en directieve gespreksvoering
 • Social work in de praktijk 8 EC
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
Fase 2
 • Klinische psychologie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Gezond en ongezond gedrag
  • Ziektebeleving
  • Ziekte- en stressmanagement
  • Classificatie en behandeling van psychische stoornissen
  • Leeftijdgerelateerde psychische stoornissen en verslaving
  • Angst- en stemmingsstoornissen
  • Dissociatieve stoornissen, eet- en slaapstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen
  • Ethiek van voorlichting en behandeling
 • Interculturele psychiatrie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Cultuur versus diversiteit
  • Referentiekader
  • Acculturatie (en invloed op het individu)
  • Hulpzoekgedrag
  • Etnische verschillen in de lichamelijke en psychische gezondheid
  • Diversiteit in seksualiteit
  • Psychologische tests in multiculturele groepen
  • Klachtenpresentatie
  • Behandelmethoden (cultuursensitieve therapie)
 • Systeemgericht werken 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Uitgangspunten van het systeemgericht werken
  • Communicatie in en met systemen
  • Interventies in het systeemgericht werken
  • Principes van de motiverende ­gespreks­voering
  • Gesprekstechnieken in de motiverende gespreksvoering
  • Het veranderplan
 • De-escalerend werken 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Behandeling en preventie
  • Omgaan met agressie
  • Handelen bij (seksueel) misbruik
  • Slachtofferhulp
  • Werken met verdachten en daders
  • Psychologische aspecten voor de hulpverlener
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Social Work 16 EC
  • Begeleiding bij verslavingszorg
  • Begeleiding bij specifieke doelgroepen
  • Ouderenzorg
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
Fase 3
 • Sociologie en maatschappij 12 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Het terrein van de sociologie
  • Economische, politieke, affectieve en ­cognitieve bindingen
  • Stratificatie
  • Mannen, vrouwen en kinderen
  • Mensen in hun fysieke omgeving
  • Verzorgingsinstellingen
  • Criminaliteit en bestraffing
  • De betekenis van filosofie en ethiek voor het pedagogisch handelen
 • Organisatie en kwaliteit in het sociaal domein 12 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Strategie en organisatie
  • Samenwerken tussen organisaties
  • Kwaliteitskaders in social work
  • Kwaliteit controleren
  • Verbeteren en veranderen
  • Verbeterplan
 • Interventies sociaal werk 12 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Effectieve interventies sociaal werk
  • Oplossingsgericht werken
  • Outreachend werken
  • Herstelgericht werken
  • Empowerment
  • Groepsgericht werken en groepsdynamica
  • Werken in gedwongen kader
  • Samenwerking binnen de zorg
 • Intervisie en coaching 8 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • De plek van intervisie en coaching in de organisatie
  • Gespreksvaardigheden
  • Oplossingsgericht coachen
  • Motiverende gespreksvoering
  • Intervisiemethoden
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 10 EC
Afstudeerfase
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC

Diploma

return

Diploma

Kostenoverzicht

return
Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 16009,35
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 15009,35

Startdatum

return

Di. 9 jan. 2024, Almere

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Amsterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Arnhem

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Breda

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Den Haag

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Eindhoven

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Groningen

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Rotterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Utrecht

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Di. 9 jan. 2024, Zwolle

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Amsterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Arnhem

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Eindhoven

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Rotterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Utrecht

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 12 jan. 2024, Zwolle

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze
Filter op locatie Filter op maand
Zijn er veel startdata voor de opleiding? Filter dan op plaats en maand. Handig! Zijn er teveel startdata? Filter op plaats of maand!

Heb je vragen over deze scholing met STAP-budget?

Mail met stapcoach@opleiding.nl of bekijk onze veelgestelde vragen.