Ja, stuur me STAP-alerts

Ontvang nieuws over STAP en de STAP-aanvraag mogelijkheden per e-mail. Afmelden kan altijd, met één klik.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

Dit e-mailadres is al geregistreerd
Ontvang berichten en het laatste nieuws over STAP per e-mail

Dit is je keuze:

HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Dag

HBO Bachelor
Klassikaal
42maanden
Vr. 22 sept. 2023 (of 1 andere opties )
Amsterdam (of 7 andere opties )
NCOI
(1)
€ 21241,38
Originele prijs voor aftrek STAP: € 22241,38
Originele prijs voor aftrek STAP: € 22241,38
Algemeen
Programma
Diploma
Kostenoverzicht
HBO Bachelor
Klassikaal
42maanden
Vr. 22 sept. 2023
Amsterdam (of 6 andere opties)
NCOI
sra-like
Deze keuze bewaren? Klik op het hartje!
icon
return

Terug

close

Algemeen

Introductie

Heb jij de passie om leerkracht in het basisonderwijs te worden? Dan is deze PABO-opleiding erg interessant voor je. Je behaalt met deze opleiding je officiële onderwijsbevoegdheid voor leerkracht in het basisonderwijs.

Om toegelaten te worden tot deze HBO Bachelor PABO moet je in het bezit zijn van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. In het eerste jaar van de studie leg je een reken- en taaltoets af.

 • Bezit je een VWO-diploma of een HAVO-diploma met in je eindexamenpakket biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en NLT (natuur, leven en technologie)? Dan heb je voldoende kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.
 • Heb je geen HAVO-eindexamen in (een van) deze vakken gedaan? Of heb je een opleiding op MBO-niveau gevolgd? Dan leg je per vak een toelatingstoets af. De kosten voor de toelatingstoets(en) zijn niet inbegrepen in de prijs. Hogeschool NCOI biedt je een goede voorbereiding op deze toetsen aan. Hiermee vergroot je de kans dat je je voorbereidingstoets haalt. Wil je een van deze voorbereidende opleidingen volgen? Zoek dan op onze website naar “Toelatingstoets”. Voor natuur en techniek is een eindexamen in biologie, natuurkunde of NLT toereikend. Op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je meer informatie.

Omschrijving

Vind jij het leuk om met kinderen te werken? En wil je hen helpen in hun ontwikkeling? Dan is leerkracht in het basisonderwijs iets voor jou. Met de NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor PABO volg je een flexibel programma. Hierdoor kun je de opleiding goed combineren met werk en privé. Je verdiept je in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Denk aan rekenen, aardrijkskunde en taalonderwijs. Maar ook het ontwikkelen en geven van lessen krijgt de aandacht. Zo word je goed voorbereid op je toekomst als leerkracht. En met baankansen zit het wel goed. Er is veel behoefte aan nieuwe leerkrachten.

Opleidingskenmerk(en)

HBO Bachelor

Programma

Rooster

42 maanden

Leerplan

In de eerste fase leg je de basis voor je verdere carrière in het onderwijs. In de tweede fase bouw je hierop verder. Het gewenste Bachelorniveau bereik je in de derde fase. Ook volg je in deze fase een keuzeprogramma richting passend onderwijs en zorgverbreding, schoolmanagement of coaching en specialiseer je je in het jongere of het oudere kind. Op deze manier kleur je de opleiding voor een deel naar eigen wens in. Ook tijdens de afstudeerfase zal je je verder specialiseren. Je kiest hierbij voor een vakprofilering richting wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, wetenschap en technologie of Engels.

Fase 1
 • Kernbegrippen basisonderwijs 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Oriëntatie basisonderwijs
  • Groeperingsvormen en schoolgebouw
  • Recente ontwikkelingen primair onderwijs
  • Traditionele vernieuwingsscholen
  • Professionele beroepshouding
  • Schoolbeleid en zorgverbreding
  • Kijk op kinderen
  • Veilige en krachtige leeromgevingen
  • Rol ministerie, inspectie en vrijheid onderwijs
  • Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs
  • Onderwijsvormen in Nederland en Europa
  • Het werkterrein (basisonderwijs en speciaal onderwijs) en de daarbij behorende ­kwaliteitskaders
 • Nederlands en taaldidactiek 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Vertellen en voorlezen
  • Mondelinge taalontwikkeling en ­woordenschatontwikkeling
  • Beginnende geletterdheid
  • Onderwijsvisie en leeromgeving
  • Omgaan met verschillen bij beginnende geletterdheid
  • Nederlands als tweede taal
  • Jeugdliteratuur
  • Ontwikkeling van literaire competentie
  • Toepassing van leesvaardigheid bij andere vakgebieden
  • Taal en IT
 • Reken-wiskundedidactiek I 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Oriëntatie op rekenen-wiskunde in basis­onderwijs
  • Aanvankelijke gecijferdheid
  • Gevorderde gecijferdheid
  • Meten en meetkunde
  • Ruimtelijke oriëntatie
  • Didactische werkvormen
 • Leren en ontwikkelen 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Het Nederlandse onderwijssysteem
  • Het beroep en de rol van de leraar
  • Leerpsychologie
  • Sturen van leerprocessen
  • Doelen en leerstof
  • Ontwerpen lesstructuur
  • IT in het onderwijs
  • Didactische werkvormen
  • Activerend leren
  • Een positief leerklimaat
  • Visie op leren en onderwijzen
 • Wereldoriëntatie: AK 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Inzicht in klimaatverandering
  • Het proces van globalisering
  • Migratiestromen
  • Klimaat en landschap
  • Bevolking en ruimte
  • Bestaansmiddelen
  • Arm en rijk
 • Wereldoriëntatie: GS 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Tijd van jagers en boeren
  • Tijd van Grieken en Romeinen
  • Tijd van monniken en ridders
  • Tijd van steden en staten
  • Tijd van ontdekkers en hervormers
  • Verkenning van de historische tijd
  • Lokale, regionale, Nederlandse, Europese en wereldgeschiedenis
 • Kunstzinnige oriëntatie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Kunstzinnige oriëntatie en bewegings­onderwijs in relatie tot taal, rekenen en zaakvakken
  • Beelden en vormgeven
  • De plaats van beeldend onderwijs en ­muzikale vorming op de basisschool
  • Didactische fases van het onderwijsproces
  • Ontwerpen en plannen van beeldend ­onderwijs in samenhang met andere ­leergebieden
  • De ontwikkeling van het beeldend ­vermogen van de verschillende leeftijdsgroepen
  • Evaluatie van beeldend onderwijs
  • Educatief ontwerpen: sporen van ­cultuureducatie
 • Portfolio 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk. Ook een assessmentles om de geschiktheid te toetsen maakt hier onderdeel uit van het portfolio
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Fase 2
 • Natuur en technologie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Kernbegrippen biologie
  • Kernbegrippen natuurkunde
  • Natuurkunde en didactiek
  • Biologie en didactiek
  • Techniek in de basisschool
  • Natuur en techniek in de samenleving
 • Engels en handschriftontwikkeling 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Engels in het basisonderwijs (EIBO)
  • Engels in de (internationale) samenleving
  • Kerndoelen primair onderwijs
  • Het gebruik van methoden voor Engels
  • Werkvormen
  • Methodisch schrift
  • Pengreep
  • Zitschrijfhouding
 • Klassenmanagement en passend onderwijs 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Organiseren van onderwijs
  • Creëren van ideaal werk- en leerklimaat
  • Klasinrichting
  • Lesinhoud
  • De relatie tussen leerkracht en leerlingen
  • Evalueren om te leren
  • Wat is passend onderwijs?
  • Bieden van passend onderwijs
  • Ondersteunen bij verschillende vormen van leerproblematiek
  • Familie, gezinscoach en onderwijscoach bij passend onderwijs
 • Reken-wiskundedidactiek II 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Verschijningsvormen, toepassing en notatie van gebroken getallen
  • Onderlinge getalrelaties
  • Evenredige, niet-evenredige en lineaire verbanden
  • Kwalitatieve en kwantitatieve verhoudingen
  • Modellen en schema’s
  • Ondermaten en bemiddelende grootheid
  • Misconcepties en (interferentie met) ­voorkennis
  • Verstrengeling en samenhang ­kommagetallen
  • Modelmatige representatives
  • Ontwikkelingstheorieën
  • Fysieke en cognitieve ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Drama en cultuureducatie 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Drama en de relatie met cultuureducatie
  • Visie op drama en cultuureducatie
  • Jeugdliteratuureducatie
  • Kunsteducatie
  • Basis van theater, kunst en literatuur
  • Levensbeschouwing
 • Dans en bewegingsonderwijs 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Leerlijnen bewegingsonderwijs
  • Leerlijnen dans
  • Bewegingsonderwijs en motorische ­ontwikkeling
  • Bewegingsonderwijs en een lesopbouw
  • Bewegingsonderwijs - spel
 • Omgevingsonderwijs 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Geschiedenis
  • Tijd van regenten en vorsten
  • Tijd van pruiken en revoluties
  • Tijd van burgers en stoommachines
  • Tijd van wereldoorlogen en de holocaust
  • Tijd van televisie en computers
  • Aardrijkskunde
  • Grenzen en identiteit
  • Krachten der aarde
  • Bronnen van energie
  • Water
 • Portfolio 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Fase 3
 • Verdieping taalonderwijs 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Nederlands als tweede taal (NT2)
  • Competenties voor het leesonderwijs
  • Modellen voor begrijpend lezen
  • Evaluatie van leesvaardigheid
  • Leesstrategieën, leesproblemen en dyslexie
  • Structureren, formuleren en reviseren van teksten
  • Functionele geletterdheid
  • Pedagogische begeleiding bij dyslexie
 • Professionele gecijferdheid 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Rekenen en wiskunde uitleggen
  • Elementaire basiskennis van wiskunde
  • Verplaatsen in de wiskundige gedachtegang van een kind
  • Oplossingsmanieren van leerlingen ­voorspellen
  • Bevorderen van wiskundig denken van leerling
 • Keuze voor specialisatiemodule 12 EC
  • Onderwijs voor het jonge kind
  • Onderwijs voor het oudere kind
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs 24 EC
  • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
  • Schoolmanagement
  • Coaching
 • Praktijkprogramma 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Afstudeerfase
 • Schoolorganisatie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Onderwijskundige identiteit
  • Profilering
  • Verantwoording
  • Kwaliteitszorg
  • Contacten met ouders
  • Passend onderwijs
  • Doorlopende leerlijnen VVE/VO
 • Keuze Vakprofilering 8 EC
  • Vakprofilering wereldoriëntatie
  • Vakprofilering kunstzinnige oriëntatie
  • Vakprofilering wetenschap en technologie
  • Vakprofilering Engels
 • Praktijkprogramma 30 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk. Ook een assessmentles en een criteriumgericht interview maken hier onderdeel uit van het portfolio
 • Afstudeeropdracht 14 EC
  • Praktische afstudeeropdracht waarmee je je opleiding afrondt
Fase 1

Je gaat aan de slag met de kern van het primair onderwijs. Je leert lesgeven en ontwikkelt je didactische vaardigheden. Daarnaast ga je aan de slag met onderwerpen die voor een leerkracht van belang zijn. Zo werk je aan de basis van rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en de Nederlandse taal. In deze fase ontwikkel je de vaardigheden om kinderen te onderwijzen over deze interessante onderwerpen.

Fase 2

Je ontwikkelt je didactische vaardigheden verder. Daarnaast ga je dieper in op de vakinhoud die voor een docent in het basisonderwijs van belang is. Je gaat verder met onderwerpen als rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast leer je over drama, dans en ga je aan de slag met de Engelse taal. Naast deze inhoudelijke modules leer je ook over klassenmanagement en passend onderwijs, zodat je leerlingen goede en passende lessen kunt bieden.

Fase 3

In deze fase staat je eigen ontwikkeling als didacticus en professional centraal. In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. Je doet dit vanuit de rol van de leerkracht als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. Je volgt een minor, waarin je je Bacheloropleiding een eigen, extra accent kunt geven. Je kunt kiezen uit de volgende minors:

Afstudeerfase

In de laatste fase maak je een keuze uit 4 richtingen voor vakprofilering. Je verzamelt alles wat je geleerd hebt in je portfolio. Daarnaast werk je aan een praktische afstudeeropdracht. Je toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren. Tijdens deze fase ontvang je uiteraard de nodige begeleiding vanuit NCOI, zodat je zelfverzekerd naar je startbekwaamheid als leraar toewerkt.

Diploma

Diploma

Kostenoverzicht

Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 22241,38
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 21241,38
Komt in aanmerking voor STAP-budget € 20928,85
Collegegeld € 10500,00
Studiemateriaal € 2468,85
Examenkosten € 5780,00
Coachen € 2180,00
Niet vergoed door STAP-budget € 1312,53

Arrangementen (Lunch)

€ 1312,53
back Terug
close

Kies je startdatum:

Vr. 22 sept. 2023, Amsterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Arnhem

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Den Haag

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Eindhoven

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Rotterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Utrecht

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Zwolle

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Kostenoverzicht

Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 22241,38
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 21241,38
Komt in aanmerking voor STAP-budget € 20928,85
Collegegeld € 10500,00
Studiemateriaal € 2468,85
Examenkosten € 5780,00
Coachen € 2180,00
Niet vergoed door STAP-budget € 1312,53

Arrangementen (Lunch)

€ 1312,53
return

Terug

Download PDF

close
close
pdf

Ja, stuur mij een PDF

Stuur mij een PDF

Ontvang eenmalig een pdf per e-mail met de actuele opleidingsinformatie van
HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Dag’.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

De e-mail is geregistreerd
close Terug Filter startdata close

Filter startdata op:

Leslocatie

Toon meer

Maand:

return

Terug

close
close
close

Sla je favoriet op

Ontvang eenmalig een e-mail met de link naar de opleidingsinformatie van
HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Dagper e-mail.

Vul hier je voor- en achternaam in

Vul hier je e-mailadres in

De e-mail is geregistreerd

STAP-budget

Waarom je er snel bij moet zijn

Er zijn 5 tijdvakken dit jaar waarop telkens een deel van het STAP-budget vrijkomt. Er is per tijdvak ruimte voor zo’n 40.000 aanvragen. Op= op!

Dit is je keuze:

HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Dag

Dit is je keuze:

HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Dag

HBO Bachelor
Klassikaal
42maanden
Vr. 22 sept. 2023 (of 1 andere opties )
Amsterdam (of 7 andere opties )
NCOI
(1)
€ 21241,38
Originele prijs voor aftrek STAP: € 22241,38
Originele prijs voor aftrek STAP: € 22241,38
Algemeen
Programma
Diploma
Kostenoverzicht
HBO Bachelor
Klassikaal
42maanden
Vr. 22 sept. 2023
Amsterdam (of 6 andere opties)
NCOI
sra-like
Deze keuze bewaren? Klik op het hartje!
Filter startdata
close

Filter startdata op:

Leslocatie

Toon meer

Maand:

Algemeen

return

Introductie

Heb jij de passie om leerkracht in het basisonderwijs te worden? Dan is deze PABO-opleiding erg interessant voor je. Je behaalt met deze opleiding je officiële onderwijsbevoegdheid voor leerkracht in het basisonderwijs.

Om toegelaten te worden tot deze HBO Bachelor PABO moet je in het bezit zijn van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. In het eerste jaar van de studie leg je een reken- en taaltoets af.

 • Bezit je een VWO-diploma of een HAVO-diploma met in je eindexamenpakket biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en NLT (natuur, leven en technologie)? Dan heb je voldoende kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.
 • Heb je geen HAVO-eindexamen in (een van) deze vakken gedaan? Of heb je een opleiding op MBO-niveau gevolgd? Dan leg je per vak een toelatingstoets af. De kosten voor de toelatingstoets(en) zijn niet inbegrepen in de prijs. Hogeschool NCOI biedt je een goede voorbereiding op deze toetsen aan. Hiermee vergroot je de kans dat je je voorbereidingstoets haalt. Wil je een van deze voorbereidende opleidingen volgen? Zoek dan op onze website naar “Toelatingstoets”. Voor natuur en techniek is een eindexamen in biologie, natuurkunde of NLT toereikend. Op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je meer informatie.

Omschrijving

Vind jij het leuk om met kinderen te werken? En wil je hen helpen in hun ontwikkeling? Dan is leerkracht in het basisonderwijs iets voor jou. Met de NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor PABO volg je een flexibel programma. Hierdoor kun je de opleiding goed combineren met werk en privé. Je verdiept je in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Denk aan rekenen, aardrijkskunde en taalonderwijs. Maar ook het ontwikkelen en geven van lessen krijgt de aandacht. Zo word je goed voorbereid op je toekomst als leerkracht. En met baankansen zit het wel goed. Er is veel behoefte aan nieuwe leerkrachten.

Opleidingskenmerk(en)

HBO Bachelor

Programma

return

Rooster

42 maanden

Leerplan

In de eerste fase leg je de basis voor je verdere carrière in het onderwijs. In de tweede fase bouw je hierop verder. Het gewenste Bachelorniveau bereik je in de derde fase. Ook volg je in deze fase een keuzeprogramma richting passend onderwijs en zorgverbreding, schoolmanagement of coaching en specialiseer je je in het jongere of het oudere kind. Op deze manier kleur je de opleiding voor een deel naar eigen wens in. Ook tijdens de afstudeerfase zal je je verder specialiseren. Je kiest hierbij voor een vakprofilering richting wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, wetenschap en technologie of Engels.

Fase 1
 • Kernbegrippen basisonderwijs 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Oriëntatie basisonderwijs
  • Groeperingsvormen en schoolgebouw
  • Recente ontwikkelingen primair onderwijs
  • Traditionele vernieuwingsscholen
  • Professionele beroepshouding
  • Schoolbeleid en zorgverbreding
  • Kijk op kinderen
  • Veilige en krachtige leeromgevingen
  • Rol ministerie, inspectie en vrijheid onderwijs
  • Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs
  • Onderwijsvormen in Nederland en Europa
  • Het werkterrein (basisonderwijs en speciaal onderwijs) en de daarbij behorende ­kwaliteitskaders
 • Nederlands en taaldidactiek 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Vertellen en voorlezen
  • Mondelinge taalontwikkeling en ­woordenschatontwikkeling
  • Beginnende geletterdheid
  • Onderwijsvisie en leeromgeving
  • Omgaan met verschillen bij beginnende geletterdheid
  • Nederlands als tweede taal
  • Jeugdliteratuur
  • Ontwikkeling van literaire competentie
  • Toepassing van leesvaardigheid bij andere vakgebieden
  • Taal en IT
 • Reken-wiskundedidactiek I 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Oriëntatie op rekenen-wiskunde in basis­onderwijs
  • Aanvankelijke gecijferdheid
  • Gevorderde gecijferdheid
  • Meten en meetkunde
  • Ruimtelijke oriëntatie
  • Didactische werkvormen
 • Leren en ontwikkelen 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Het Nederlandse onderwijssysteem
  • Het beroep en de rol van de leraar
  • Leerpsychologie
  • Sturen van leerprocessen
  • Doelen en leerstof
  • Ontwerpen lesstructuur
  • IT in het onderwijs
  • Didactische werkvormen
  • Activerend leren
  • Een positief leerklimaat
  • Visie op leren en onderwijzen
 • Wereldoriëntatie: AK 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Inzicht in klimaatverandering
  • Het proces van globalisering
  • Migratiestromen
  • Klimaat en landschap
  • Bevolking en ruimte
  • Bestaansmiddelen
  • Arm en rijk
 • Wereldoriëntatie: GS 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Tijd van jagers en boeren
  • Tijd van Grieken en Romeinen
  • Tijd van monniken en ridders
  • Tijd van steden en staten
  • Tijd van ontdekkers en hervormers
  • Verkenning van de historische tijd
  • Lokale, regionale, Nederlandse, Europese en wereldgeschiedenis
 • Kunstzinnige oriëntatie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Kunstzinnige oriëntatie en bewegings­onderwijs in relatie tot taal, rekenen en zaakvakken
  • Beelden en vormgeven
  • De plaats van beeldend onderwijs en ­muzikale vorming op de basisschool
  • Didactische fases van het onderwijsproces
  • Ontwerpen en plannen van beeldend ­onderwijs in samenhang met andere ­leergebieden
  • De ontwikkeling van het beeldend ­vermogen van de verschillende leeftijdsgroepen
  • Evaluatie van beeldend onderwijs
  • Educatief ontwerpen: sporen van ­cultuureducatie
 • Portfolio 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk. Ook een assessmentles om de geschiktheid te toetsen maakt hier onderdeel uit van het portfolio
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Fase 2
 • Natuur en technologie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Kernbegrippen biologie
  • Kernbegrippen natuurkunde
  • Natuurkunde en didactiek
  • Biologie en didactiek
  • Techniek in de basisschool
  • Natuur en techniek in de samenleving
 • Engels en handschriftontwikkeling 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Engels in het basisonderwijs (EIBO)
  • Engels in de (internationale) samenleving
  • Kerndoelen primair onderwijs
  • Het gebruik van methoden voor Engels
  • Werkvormen
  • Methodisch schrift
  • Pengreep
  • Zitschrijfhouding
 • Klassenmanagement en passend onderwijs 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Organiseren van onderwijs
  • Creëren van ideaal werk- en leerklimaat
  • Klasinrichting
  • Lesinhoud
  • De relatie tussen leerkracht en leerlingen
  • Evalueren om te leren
  • Wat is passend onderwijs?
  • Bieden van passend onderwijs
  • Ondersteunen bij verschillende vormen van leerproblematiek
  • Familie, gezinscoach en onderwijscoach bij passend onderwijs
 • Reken-wiskundedidactiek II 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Verschijningsvormen, toepassing en notatie van gebroken getallen
  • Onderlinge getalrelaties
  • Evenredige, niet-evenredige en lineaire verbanden
  • Kwalitatieve en kwantitatieve verhoudingen
  • Modellen en schema’s
  • Ondermaten en bemiddelende grootheid
  • Misconcepties en (interferentie met) ­voorkennis
  • Verstrengeling en samenhang ­kommagetallen
  • Modelmatige representatives
  • Ontwikkelingstheorieën
  • Fysieke en cognitieve ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Drama en cultuureducatie 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Drama en de relatie met cultuureducatie
  • Visie op drama en cultuureducatie
  • Jeugdliteratuureducatie
  • Kunsteducatie
  • Basis van theater, kunst en literatuur
  • Levensbeschouwing
 • Dans en bewegingsonderwijs 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Leerlijnen bewegingsonderwijs
  • Leerlijnen dans
  • Bewegingsonderwijs en motorische ­ontwikkeling
  • Bewegingsonderwijs en een lesopbouw
  • Bewegingsonderwijs - spel
 • Omgevingsonderwijs 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Geschiedenis
  • Tijd van regenten en vorsten
  • Tijd van pruiken en revoluties
  • Tijd van burgers en stoommachines
  • Tijd van wereldoorlogen en de holocaust
  • Tijd van televisie en computers
  • Aardrijkskunde
  • Grenzen en identiteit
  • Krachten der aarde
  • Bronnen van energie
  • Water
 • Portfolio 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Fase 3
 • Verdieping taalonderwijs 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Nederlands als tweede taal (NT2)
  • Competenties voor het leesonderwijs
  • Modellen voor begrijpend lezen
  • Evaluatie van leesvaardigheid
  • Leesstrategieën, leesproblemen en dyslexie
  • Structureren, formuleren en reviseren van teksten
  • Functionele geletterdheid
  • Pedagogische begeleiding bij dyslexie
 • Professionele gecijferdheid 4 EC

  (4 bijeenkomsten)

  • Rekenen en wiskunde uitleggen
  • Elementaire basiskennis van wiskunde
  • Verplaatsen in de wiskundige gedachtegang van een kind
  • Oplossingsmanieren van leerlingen ­voorspellen
  • Bevorderen van wiskundig denken van leerling
 • Keuze voor specialisatiemodule 12 EC
  • Onderwijs voor het jonge kind
  • Onderwijs voor het oudere kind
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs 24 EC
  • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
  • Schoolmanagement
  • Coaching
 • Praktijkprogramma 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Afstudeerfase
 • Schoolorganisatie 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Onderwijskundige identiteit
  • Profilering
  • Verantwoording
  • Kwaliteitszorg
  • Contacten met ouders
  • Passend onderwijs
  • Doorlopende leerlijnen VVE/VO
 • Keuze Vakprofilering 8 EC
  • Vakprofilering wereldoriëntatie
  • Vakprofilering kunstzinnige oriëntatie
  • Vakprofilering wetenschap en technologie
  • Vakprofilering Engels
 • Praktijkprogramma 30 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk. Ook een assessmentles en een criteriumgericht interview maken hier onderdeel uit van het portfolio
 • Afstudeeropdracht 14 EC
  • Praktische afstudeeropdracht waarmee je je opleiding afrondt
Fase 1

Je gaat aan de slag met de kern van het primair onderwijs. Je leert lesgeven en ontwikkelt je didactische vaardigheden. Daarnaast ga je aan de slag met onderwerpen die voor een leerkracht van belang zijn. Zo werk je aan de basis van rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en de Nederlandse taal. In deze fase ontwikkel je de vaardigheden om kinderen te onderwijzen over deze interessante onderwerpen.

Fase 2

Je ontwikkelt je didactische vaardigheden verder. Daarnaast ga je dieper in op de vakinhoud die voor een docent in het basisonderwijs van belang is. Je gaat verder met onderwerpen als rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast leer je over drama, dans en ga je aan de slag met de Engelse taal. Naast deze inhoudelijke modules leer je ook over klassenmanagement en passend onderwijs, zodat je leerlingen goede en passende lessen kunt bieden.

Fase 3

In deze fase staat je eigen ontwikkeling als didacticus en professional centraal. In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. Je doet dit vanuit de rol van de leerkracht als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. Je volgt een minor, waarin je je Bacheloropleiding een eigen, extra accent kunt geven. Je kunt kiezen uit de volgende minors:

Afstudeerfase

In de laatste fase maak je een keuze uit 4 richtingen voor vakprofilering. Je verzamelt alles wat je geleerd hebt in je portfolio. Daarnaast werk je aan een praktische afstudeeropdracht. Je toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren. Tijdens deze fase ontvang je uiteraard de nodige begeleiding vanuit NCOI, zodat je zelfverzekerd naar je startbekwaamheid als leraar toewerkt.

Diploma

return

Diploma

Kostenoverzicht

return
Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 22241,38
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 21241,38
Komt in aanmerking voor STAP-budget € 20928,85
Collegegeld € 10500,00
Studiemateriaal € 2468,85
Examenkosten € 5780,00
Coachen € 2180,00
Niet vergoed door STAP-budget € 1312,53

Arrangementen (Lunch)

€ 1312,53

Startdatum

return

Vr. 22 sept. 2023, Amsterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Arnhem

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Den Haag

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Eindhoven

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Rotterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Utrecht

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Zwolle

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Heb je vragen over deze scholing met STAP-budget?

Mail met stapcoach@opleiding.nl of bekijk onze veelgestelde vragen.