Ja, stuur me STAP-alerts

Ontvang nieuws over STAP en de STAP-aanvraag mogelijkheden per e-mail. Afmelden kan altijd, met één klik.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

Dit e-mailadres is al geregistreerd
Ontvang berichten en het laatste nieuws over STAP per e-mail

Dit is je keuze:

HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels - Dag

HBO Bachelor
Klassikaal
42maanden
Vr. 22 sept. 2023 (of 1 andere opties )
Amsterdam (of 7 andere opties )
NCOI
(1)
€ 21270,91
Originele prijs voor aftrek STAP: € 22270,91
Originele prijs voor aftrek STAP: € 22270,91
Algemeen
Programma
Diploma
Kostenoverzicht
HBO Bachelor
Klassikaal
42maanden
Vr. 22 sept. 2023
Amsterdam (of 6 andere opties)
NCOI
sra-like
Deze keuze bewaren? Klik op het hartje!
icon
return

Terug

close

Algemeen

Introductie

Wil je je onderwijsbevoegdheid behalen, zodat je voor de klas kunt staan? Dan is deze opleiding erg interessant voor je. Je behaalt met deze HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels je officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor leraar Engels. Met een tweedegraadsbevoegdheid mag je lesgeven op het VMBO, aan de onderbouw van HAVO en VWO en op het MBO.

Omschrijving

Wil je leerlingen de wereldtaal Engels bijbrengen, zodat zij meer succes uit hun toekomstige carrière kunnen halen? Wil je ze inspireren, laten genieten van de Engelse taal, humor en cultuur? Wil je hen begeleiden in de weg naar volwassenheid? En wil je hen een van de meest gebruikte en mooie talen aanleren? Dan is het vak leraar Engels absoluut iets voor jou! Met deze HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels word je uitstekend voorbereid op het werken als leraar. In deze opleiding ontwikkel je je op pedagogisch, (vak)didactisch en vakinhoudelijk gebied. Vanwege het lerarentekort is er veel vraag naar bevoegde docenten Engels waardoor je baanperspectief uitstekend is. Door de praktijkgerichtheid en modulaire opbouw van deze opleiding zorgt Hogeschool NCOI ervoor dat de opleiding uitstekend te combineren is met werk en privé.

Opleidingskenmerk(en)

HBO Bachelor

Leerdoel(en)

De HBO Bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volg je meerdere modules. Tijdens je gehele studie heb je een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar je tijdens je opleiding tegenaan loopt.

Tijdens deze Bacheloropleiding word je begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkel je je tot leraar. Hierbij vormen 3 thema’s de kern:

 • Vakinhoud
 • Vakdidactiek
 • Pedagogiek

Programma

Rooster

42 maanden

Leerplan

In de eerste fase leg je de basis voor je verdere carrière in het onderwijs. In de tweede fase bouw je hierop verder. Het gewenste Bachelorniveau bereik je in de derde fase. Ook volg je in deze fase een keuzeprogramma richting Passend Onderwijs en Zorgverbreding, Schoolmanagement of Coaching, waarmee je de opleiding voor een deel inkleurt naar eigen wens. Ook tijdens de afstudeerfase zal je je verder specialiseren. Je maakt de keuze tussen het algemeen vormend onderwijs (AVO) of het beroepsonderwijs (BO).

Fase 1
 • Leren en lesgeven 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Het Nederlandse onderwijssysteem
  • Het beroep en de rol van de leraar
  • Leerpsychologie
  • Sturen van leerprocessen
  • Doelen en leerstof
  • Ontwerpen lesstructuur
  • IT in het onderwijs
  • Didactische werkvormen
  • Activerend leren
  • Een positief leerklimaat
  • Visie op leren en onderwijzen
 • Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Werkrelaties in het onderwijs
  • Grensbewaking en -verdediging
  • Directief en responsief handelen
  • Omgaan met een lastige klas
  • Conflicten binnen en tussen groepen
  • Regels en afspraken
  • Afstemming met collega’s
  • Negatieve relatiepatronen
  • Feedback en gespreksvoering
  • Gesprekstechnieken
  • Kritische zelfreflectie
  • Taalgericht vakonderwijs en ­referentie­niveaus taal
 • Language skills 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Leesvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Spreekvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
  • Het schrijven van een (academisch) essay
 • General linguistics 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Fonetiek en fonologie, het spraakapparaat
  • Syntaxis en grammatica
  • Semantiek
  • Pragmatiek, register en stijl
  • Discoursanalyse
  • Gesproken versus geschreven taal
  • Taalverwerving
  • Tweede taalverwerving
  • Taalfamilies, regionale en sociale varianten
  • Toegepaste linguïstiek
 • Language and the classroom 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Taalachtergronden van leerlingen
  • Engels als tweede taal
  • Interferentie/contrastieve analyse
  • Vakdidactiek
  • Geschiedenis en veranderingen van het vak
  • Europees Referentiekader
  • Taalprofielen 2015
  • Nut van het vak voor de maatschappij
  • Kerndoelen en examens
  • Toetsing
 • Contemporary literature and culture 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Hedendaagse (jeugd)literatuur
  • Hedendaagse (jeugd)cultuur
  • Sociaal-interculturele kennis
  • Literatuurdidactiek
 • Portfolio 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk. Ook een assessmentles om de geschiktheid te toetsen maakt hier onderdeel uit van het portfolio
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Fase 2
 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Jongeren als doelgroep
  • Fases in de ontwikkelingspsychologie
  • Fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
  • Aanleg en beïnvloeding
  • Motivatie
  • Ouders en thuis
  • Communiceren met jongeren
  • Leerlingbegeleiding
  • Leerproblemen en -stoornissen
  • Zorgstructuur en -verwijzing
  • Werken met handelingsplannen
  • Positive Behavior Support
 • Proficiency 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Schrijfvaardigheid
  • Spreek- en gespreksvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Voorbereiding Cambridge Proficiency-examen
  • ERK niveau C2
 • Language Systems 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Grammatica
  • Uitspraak
  • Spelling
  • Toetsen
  • Vocabulaire en lexicale kennis
  • Fonetiek en fonetische symbolen
  • Het Engelse en Nederlandse spraaksysteem
  • Interferentie spraaksystemen derdetaalleerders
  • Presentaties
  • IT en uitspraak
 • British and American history 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Hoogtepunten van de Britse geschiedenis
  • Hoogtepunten van de Amerikaanse ­geschiedenis
  • Hoogtepunten uit de literatuur- en cultuurgeschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en Amerika
  • Kennis van Engelstalige landen en samen­leving
 • Teaching English 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Vaardigheidsonderwijs en didactiek
  • Taalverwervingsstrategieën
  • Taalniveaus van de leerling
  • Differentiëren in de klas
  • Activerende didactiek
  • Doeltaal als voertaal
  • Toetsen
 • Literature of English speaking countries 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Ierse literatuur en samenleving
  • Amerikaanse literatuur en samenleving
  • Canadese literatuur en samenleving
  • Afrikaanse literatuur en samenleving
  • Australische literatuur en samenleving
  • Brits-Indiase literatuur en samenleving
 • Portfolio 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Fase 3
 • Schoolmanagement 24 ECPassend onderwijs en zorgverbreding 24 ECCoaching 24 EC
  • Naast een minor volg je nog 3 modules.
 • Diversiteit en onderwijzen 12 ECThe English language 6 ECSociolinguistics 6 EC
 • Portfolio 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Afstudeerfase
 • The English teacher 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Vakdidactisch ontwerpen op basis van een verlegenheidssituatie
  • Reflectie op een vakdidactisch ontwerp
  • Vakgericht differentiëren
  • Visie op het kernvak Engels
  • Leraar Engels in een veranderende wereld
 • Keuze afstudeerrichting HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels 8 EC
  • Algemeen vormend onderwijs (AVO)
  • Beroepsonderwijs (BO)
 • Portfolio 30 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk. Ook een assessmentles en een criteriumgericht interview maken hier onderdeel uit van het portfolio
 • Afstudeeropdracht 14 EC
  • Praktische afstudeeropdracht waarmee je je opleiding afrondt
Fase 1

Je maakt je de essentie van het vak Engels eigen en bent daarnaast in staat het gedrag, het denken en de handelingswijzen van leerlingen te analyseren en je lessen hierop te laten aansluiten. Deze vaardigheden pas je direct toe in de praktijk, aan de hand van je stage of werkplek in het onderwijs. Ook verdiep je je in de Engelse taal en de Engelse literatuur en cultuur. Je leert hoe je het vak Engels helder kunt overbrengen op leerlingen.

Fase 2

Je verdiept je in de Britse en Amerikaanse geschiedenis en verwerft het inzicht en de competenties die nodig zijn om je kennis van het Engels over te brengen op je leerlingen. In deze fase ligt de nadruk op begeleiding en organisatie vanuit de rol van de leraar als begeleider van groepen en individuen in hun ontwikkeling en leerproces. Je leert werkvormen en methodieken toepassen en gaat aan de slag met coaching en intervisie.

Fase 3

In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. Je doet dit vanuit de rol van de leraar als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. Je volgt een minor waarin je deze Bachelor een eigen, extra accent kunt geven. Je kunt kiezen uit de volgende minors:

Afstudeerfase

In de laatste fase kies je tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO). Je verzamelt alles wat je geleerd hebt in je portfolio. Daarnaast werk je aan een praktische afstudeeropdracht. Je toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren. Tijdens deze fase ontvang je uiteraard de nodige begeleiding vanuit NCOI, zodat je zelfverzekerd naar je startbekwaamheid als leraar toewerkt.

Diploma

Diploma

Kostenoverzicht

Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 22270,91
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 21270,91
Komt in aanmerking voor STAP-budget € 20928,85
Collegegeld € 10500,00
Studiemateriaal € 2468,85
Examenkosten € 5780,00
Coachen € 2180,00
Niet vergoed door STAP-budget € 1342,06

Arrangementen (Lunch)

€ 1342,06
back Terug
close

Kies je startdatum:

Vr. 22 sept. 2023, Amsterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Arnhem

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Den Haag

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Eindhoven

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Rotterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Utrecht

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Zwolle

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Kostenoverzicht

Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 22270,91
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 21270,91
Komt in aanmerking voor STAP-budget € 20928,85
Collegegeld € 10500,00
Studiemateriaal € 2468,85
Examenkosten € 5780,00
Coachen € 2180,00
Niet vergoed door STAP-budget € 1342,06

Arrangementen (Lunch)

€ 1342,06
return

Terug

Download PDF

close
close
pdf

Ja, stuur mij een PDF

Stuur mij een PDF

Ontvang eenmalig een pdf per e-mail met de actuele opleidingsinformatie van
HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels - Dag’.

Oeps. Vul een juiste naam in

Oeps. Vul een juist e-mailadres in

De e-mail is geregistreerd
close Terug Filter startdata close

Filter startdata op:

Leslocatie

Toon meer

Maand:

return

Terug

close
close
close

Sla je favoriet op

Ontvang eenmalig een e-mail met de link naar de opleidingsinformatie van
HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels - Dagper e-mail.

Vul hier je voor- en achternaam in

Vul hier je e-mailadres in

De e-mail is geregistreerd

STAP-budget

Waarom je er snel bij moet zijn

Er zijn 5 tijdvakken dit jaar waarop telkens een deel van het STAP-budget vrijkomt. Er is per tijdvak ruimte voor zo’n 40.000 aanvragen. Op= op!

Dit is je keuze:

HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels - Dag

Dit is je keuze:

HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels - Dag

HBO Bachelor
Klassikaal
42maanden
Vr. 22 sept. 2023 (of 1 andere opties )
Amsterdam (of 7 andere opties )
NCOI
(1)
€ 21270,91
Originele prijs voor aftrek STAP: € 22270,91
Originele prijs voor aftrek STAP: € 22270,91
Algemeen
Programma
Diploma
Kostenoverzicht
HBO Bachelor
Klassikaal
42maanden
Vr. 22 sept. 2023
Amsterdam (of 6 andere opties)
NCOI
sra-like
Deze keuze bewaren? Klik op het hartje!
Filter startdata
close

Filter startdata op:

Leslocatie

Toon meer

Maand:

Algemeen

return

Introductie

Wil je je onderwijsbevoegdheid behalen, zodat je voor de klas kunt staan? Dan is deze opleiding erg interessant voor je. Je behaalt met deze HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels je officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor leraar Engels. Met een tweedegraadsbevoegdheid mag je lesgeven op het VMBO, aan de onderbouw van HAVO en VWO en op het MBO.

Omschrijving

Wil je leerlingen de wereldtaal Engels bijbrengen, zodat zij meer succes uit hun toekomstige carrière kunnen halen? Wil je ze inspireren, laten genieten van de Engelse taal, humor en cultuur? Wil je hen begeleiden in de weg naar volwassenheid? En wil je hen een van de meest gebruikte en mooie talen aanleren? Dan is het vak leraar Engels absoluut iets voor jou! Met deze HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels word je uitstekend voorbereid op het werken als leraar. In deze opleiding ontwikkel je je op pedagogisch, (vak)didactisch en vakinhoudelijk gebied. Vanwege het lerarentekort is er veel vraag naar bevoegde docenten Engels waardoor je baanperspectief uitstekend is. Door de praktijkgerichtheid en modulaire opbouw van deze opleiding zorgt Hogeschool NCOI ervoor dat de opleiding uitstekend te combineren is met werk en privé.

Opleidingskenmerk(en)

HBO Bachelor

Leerdoel(en)

De HBO Bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volg je meerdere modules. Tijdens je gehele studie heb je een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar je tijdens je opleiding tegenaan loopt.

Tijdens deze Bacheloropleiding word je begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkel je je tot leraar. Hierbij vormen 3 thema’s de kern:

 • Vakinhoud
 • Vakdidactiek
 • Pedagogiek

Programma

return

Rooster

42 maanden

Leerplan

In de eerste fase leg je de basis voor je verdere carrière in het onderwijs. In de tweede fase bouw je hierop verder. Het gewenste Bachelorniveau bereik je in de derde fase. Ook volg je in deze fase een keuzeprogramma richting Passend Onderwijs en Zorgverbreding, Schoolmanagement of Coaching, waarmee je de opleiding voor een deel inkleurt naar eigen wens. Ook tijdens de afstudeerfase zal je je verder specialiseren. Je maakt de keuze tussen het algemeen vormend onderwijs (AVO) of het beroepsonderwijs (BO).

Fase 1
 • Leren en lesgeven 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Het Nederlandse onderwijssysteem
  • Het beroep en de rol van de leraar
  • Leerpsychologie
  • Sturen van leerprocessen
  • Doelen en leerstof
  • Ontwerpen lesstructuur
  • IT in het onderwijs
  • Didactische werkvormen
  • Activerend leren
  • Een positief leerklimaat
  • Visie op leren en onderwijzen
 • Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Werkrelaties in het onderwijs
  • Grensbewaking en -verdediging
  • Directief en responsief handelen
  • Omgaan met een lastige klas
  • Conflicten binnen en tussen groepen
  • Regels en afspraken
  • Afstemming met collega’s
  • Negatieve relatiepatronen
  • Feedback en gespreksvoering
  • Gesprekstechnieken
  • Kritische zelfreflectie
  • Taalgericht vakonderwijs en ­referentie­niveaus taal
 • Language skills 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Leesvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Spreekvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
  • Het schrijven van een (academisch) essay
 • General linguistics 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Fonetiek en fonologie, het spraakapparaat
  • Syntaxis en grammatica
  • Semantiek
  • Pragmatiek, register en stijl
  • Discoursanalyse
  • Gesproken versus geschreven taal
  • Taalverwerving
  • Tweede taalverwerving
  • Taalfamilies, regionale en sociale varianten
  • Toegepaste linguïstiek
 • Language and the classroom 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Taalachtergronden van leerlingen
  • Engels als tweede taal
  • Interferentie/contrastieve analyse
  • Vakdidactiek
  • Geschiedenis en veranderingen van het vak
  • Europees Referentiekader
  • Taalprofielen 2015
  • Nut van het vak voor de maatschappij
  • Kerndoelen en examens
  • Toetsing
 • Contemporary literature and culture 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Hedendaagse (jeugd)literatuur
  • Hedendaagse (jeugd)cultuur
  • Sociaal-interculturele kennis
  • Literatuurdidactiek
 • Portfolio 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk. Ook een assessmentles om de geschiktheid te toetsen maakt hier onderdeel uit van het portfolio
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Fase 2
 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Jongeren als doelgroep
  • Fases in de ontwikkelingspsychologie
  • Fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
  • Aanleg en beïnvloeding
  • Motivatie
  • Ouders en thuis
  • Communiceren met jongeren
  • Leerlingbegeleiding
  • Leerproblemen en -stoornissen
  • Zorgstructuur en -verwijzing
  • Werken met handelingsplannen
  • Positive Behavior Support
 • Proficiency 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Schrijfvaardigheid
  • Spreek- en gespreksvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Voorbereiding Cambridge Proficiency-examen
  • ERK niveau C2
 • Language Systems 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Grammatica
  • Uitspraak
  • Spelling
  • Toetsen
  • Vocabulaire en lexicale kennis
  • Fonetiek en fonetische symbolen
  • Het Engelse en Nederlandse spraaksysteem
  • Interferentie spraaksystemen derdetaalleerders
  • Presentaties
  • IT en uitspraak
 • British and American history 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Hoogtepunten van de Britse geschiedenis
  • Hoogtepunten van de Amerikaanse ­geschiedenis
  • Hoogtepunten uit de literatuur- en cultuurgeschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en Amerika
  • Kennis van Engelstalige landen en samen­leving
 • Teaching English 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Vaardigheidsonderwijs en didactiek
  • Taalverwervingsstrategieën
  • Taalniveaus van de leerling
  • Differentiëren in de klas
  • Activerende didactiek
  • Doeltaal als voertaal
  • Toetsen
 • Literature of English speaking countries 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Ierse literatuur en samenleving
  • Amerikaanse literatuur en samenleving
  • Canadese literatuur en samenleving
  • Afrikaanse literatuur en samenleving
  • Australische literatuur en samenleving
  • Brits-Indiase literatuur en samenleving
 • Portfolio 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Fase 3
 • Schoolmanagement 24 ECPassend onderwijs en zorgverbreding 24 ECCoaching 24 EC
  • Naast een minor volg je nog 3 modules.
 • Diversiteit en onderwijzen 12 ECThe English language 6 ECSociolinguistics 6 EC
 • Portfolio 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
Afstudeerfase
 • The English teacher 8 EC

  (6 bijeenkomsten)

  • Vakdidactisch ontwerpen op basis van een verlegenheidssituatie
  • Reflectie op een vakdidactisch ontwerp
  • Vakgericht differentiëren
  • Visie op het kernvak Engels
  • Leraar Engels in een veranderende wereld
 • Keuze afstudeerrichting HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels 8 EC
  • Algemeen vormend onderwijs (AVO)
  • Beroepsonderwijs (BO)
 • Portfolio 30 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk. Ook een assessmentles en een criteriumgericht interview maken hier onderdeel uit van het portfolio
 • Afstudeeropdracht 14 EC
  • Praktische afstudeeropdracht waarmee je je opleiding afrondt
Fase 1

Je maakt je de essentie van het vak Engels eigen en bent daarnaast in staat het gedrag, het denken en de handelingswijzen van leerlingen te analyseren en je lessen hierop te laten aansluiten. Deze vaardigheden pas je direct toe in de praktijk, aan de hand van je stage of werkplek in het onderwijs. Ook verdiep je je in de Engelse taal en de Engelse literatuur en cultuur. Je leert hoe je het vak Engels helder kunt overbrengen op leerlingen.

Fase 2

Je verdiept je in de Britse en Amerikaanse geschiedenis en verwerft het inzicht en de competenties die nodig zijn om je kennis van het Engels over te brengen op je leerlingen. In deze fase ligt de nadruk op begeleiding en organisatie vanuit de rol van de leraar als begeleider van groepen en individuen in hun ontwikkeling en leerproces. Je leert werkvormen en methodieken toepassen en gaat aan de slag met coaching en intervisie.

Fase 3

In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. Je doet dit vanuit de rol van de leraar als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. Je volgt een minor waarin je deze Bachelor een eigen, extra accent kunt geven. Je kunt kiezen uit de volgende minors:

Afstudeerfase

In de laatste fase kies je tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO). Je verzamelt alles wat je geleerd hebt in je portfolio. Daarnaast werk je aan een praktische afstudeeropdracht. Je toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren. Tijdens deze fase ontvang je uiteraard de nodige begeleiding vanuit NCOI, zodat je zelfverzekerd naar je startbekwaamheid als leraar toewerkt.

Diploma

return

Diploma

Kostenoverzicht

return
Prijs incl. BTW, voor aftrek STAP-budget € 22270,91
Prijs incl. BTW, na aftrek STAP-budget € 21270,91
Komt in aanmerking voor STAP-budget € 20928,85
Collegegeld € 10500,00
Studiemateriaal € 2468,85
Examenkosten € 5780,00
Coachen € 2180,00
Niet vergoed door STAP-budget € 1342,06

Arrangementen (Lunch)

€ 1342,06

Startdatum

return

Vr. 22 sept. 2023, Amsterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Arnhem

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Den Haag

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Eindhoven

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Rotterdam

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Utrecht

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Vr. 22 sept. 2023, Zwolle

(Dag)deel: Dag (planning kan afwijken)

> kies deze

Heb je vragen over deze scholing met STAP-budget?

Mail met stapcoach@opleiding.nl of bekijk onze veelgestelde vragen.